Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Zapraszamy: publiczne dyskusje na temat projektów do budżetu partycypacyjnego

04.03.2015 r.

W dniach 11, 12, 16, 17 oraz 18 marca 2015 r. odbędą się spotkania dyskusyjne dla mieszkańców i autorów projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. W trakcie spotkań autorzy projektów zaprezentują swoje projekty. Przewidziana jest również dyskusja.

Spotkania to dobra okazja do łączenia projektów, ich modyfikacji, zwrócenia uwagi na szczegóły, które wymagają dopracowania. Może się okazać, że mieszkańcy mają podobne pomysły na projekt w zbliżonej lokalizacji albo złożyli dwa różne projekty dla tego samego terenu. Dzięki udziałowi w spotkaniach będzie można porozmawiać o tym, czy uda się te projekty połączyć lub zmodyfikować tak, aby wzajemnie się nie wykluczały.

Spotkania odbędą się we wszystkich obszarach, dla których można było składać projekty:

• 11 marca, godz. 18.00 – Zielony Ursynów, Szkoła Podstawowa nr 100, ul. Taneczna – 16 projektów
• 12 marca, godz. 18.00 – Ursynów Wysoki Północny – Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina przy ul. Koncertowej – 29 projektów
• 16 marca, godz. 18.00 – Ursynów Wysoki Południowy – Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Lokajskiego, 24 projekty
• 17 marca, godz. 18.00 – obszar ogólnodzielnicowy – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 – 28 projektów
• 18 marca, godz. 18.00 – obszar ogólnodzielnicowy – Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 - 27 projektów

Ze zgłoszonymi projektami można zapoznać się na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl, a głos w dyskusji można zabrać na forum internetowym.

Więcej informacji o budżecie partycypacyjny na 2016 rok na Ursynowie.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2019 r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY