Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności


Rada Nadzorcza 25 czerwca 2015 r. wprowadziła zmiany w

25.06.2016 r.

Rada Nadzorcza 25 czerwca 2015 r. wprowadziła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym i Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (Uchwały nr 23/15 i 24/15). W schemacie organizacyjnym Spółdzielni przyjęto Zarząd dwuosobowy tj. Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa, jednocześnie zlikwidowano stanowisko Zastępcy prezesa ds. ekonomicznych.  Z kolei Uchwałą nr 26/15 ustalono tymczasową organizację biura Zarządu do czasu wyłonienia w drodze Konkursu Prezesa Zarządu.