Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Sprawy terenowo - prawne


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

12.02.2016 r.

 Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY zawiadamia, że w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Związku walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana trafią materiały, przygotowane przez Spółdzielnię, zawierające projekt wniosków do opracowywanego przez Prezydenta m. st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego, który będzie przedmiotem konsultacji z Członkami Spółdzielni.

Przedmiotowy materiał w formie tekstowej i graficznej wraz z dodatkowymi informacjami dot. każdego etapu wewnętrznych konsultacji w sprawie mpzp przeprowadzanych w SBM STOKŁOSY, będzie dostępny dla Państwa również na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl w dziale Aktualności.

Ponadto informujemy, iż te same materiały będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY (pok. 120) od dnia 15.02.16 r. do 26.02.16 r. Wyłożony materiał dostępny będzie dla Członków Spółdzielni w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 – 18.00, we wtorki i środy w godzinach 9.00 – 16.00, natomiast w piątki w godzinach 9.00 – 14.00.

Informujemy, iż uwagi, sugestie i opinie do przedłożonego materiału Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Spółdzielni, przesłać pocztą tradycyjną na adres: SBM STOKŁOSY ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacyjny@stoklosy.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2016 r.

Skorygowane wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowane zgodnie z zgłoszonymi uwagami, zostaną wyłożone ponownie przed złożeniem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Skorygowany materiał dostępny będzie dla Państwa w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY (pok. 120) od 03.03.16 r. do 09.03.16 r., w ww. godzinach.

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do czynnego udziału w zgłaszaniu uwag do opracowywanych wniosków. Pragniemy, aby treść zgłoszonych przez Spółdzielnię STOKŁOSY wniosków była wspólnym głosem Członków Spółdzielni, Zarządu i Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY.

Przypominamy, iż pomimo opracowywanego wniosku Spółdzielni, każdy zainteresowany może składać swoje indywidualne wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „wniosek do mpzp po północnej stronie ulicy Ciszewskiego”) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 18 marca 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że Dzielnica Usynów organizuje warsztaty otwarte w dniach 25 lutego i 5 marca 2016 roku dla mieszkańców, podczas których architekt i varsavianista – Grzegorz Mika zaprezentuje historię fragmentu Ursynowa Północnego objętego planem. W warsztatach wezmą także udział projektanci planu, więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

2. Mapa z zasięgiem planu - załącznik do ww. uchwały

3. Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie

- formularz wniosku do wypełnienia w komputerze i wydrukowania