Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND

Sprawy terenowo - prawne


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

12.02.2016 r.

 Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY zawiadamia, że w najbliższych dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców zamieszkałych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Związku walki Młodych, Bacewiczówny i Lachmana trafią materiały, przygotowane przez Spółdzielnię, zawierające projekt wniosków do opracowywanego przez Prezydenta m. st. Warszawy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego, który będzie przedmiotem konsultacji z Członkami Spółdzielni.

Przedmiotowy materiał w formie tekstowej i graficznej wraz z dodatkowymi informacjami dot. każdego etapu wewnętrznych konsultacji w sprawie mpzp przeprowadzanych w SBM STOKŁOSY, będzie dostępny dla Państwa również na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl w dziale Aktualności.

Ponadto informujemy, iż te same materiały będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY (pok. 120) od dnia 15.02.16 r. do 26.02.16 r. Wyłożony materiał dostępny będzie dla Członków Spółdzielni w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 – 18.00, we wtorki i środy w godzinach 9.00 – 16.00, natomiast w piątki w godzinach 9.00 – 14.00.

Informujemy, iż uwagi, sugestie i opinie do przedłożonego materiału Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać w formie pisemnej w Kancelarii Spółdzielni, przesłać pocztą tradycyjną na adres: SBM STOKŁOSY ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacyjny@stoklosy.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2016 r.

Skorygowane wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowane zgodnie z zgłoszonymi uwagami, zostaną wyłożone ponownie przed złożeniem do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Skorygowany materiał dostępny będzie dla Państwa w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY (pok. 120) od 03.03.16 r. do 09.03.16 r., w ww. godzinach.

Zachęcamy wszystkich Członków Spółdzielni do czynnego udziału w zgłaszaniu uwag do opracowywanych wniosków. Pragniemy, aby treść zgłoszonych przez Spółdzielnię STOKŁOSY wniosków była wspólnym głosem Członków Spółdzielni, Zarządu i Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY.

Przypominamy, iż pomimo opracowywanego wniosku Spółdzielni, każdy zainteresowany może składać swoje indywidualne wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „wniosek do mpzp po północnej stronie ulicy Ciszewskiego”) lub przesłać pocztą na podany wyżej adres w terminie do 18 marca 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że Dzielnica Usynów organizuje warsztaty otwarte w dniach 25 lutego i 5 marca 2016 roku dla mieszkańców, podczas których architekt i varsavianista – Grzegorz Mika zaprezentuje historię fragmentu Ursynowa Północnego objętego planem. W warsztatach wezmą także udział projektanci planu, więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

2. Mapa z zasięgiem planu - załącznik do ww. uchwały

3. Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- formularz wniosku do wydrukowania i wypełnienia odręcznie

- formularz wniosku do wypełnienia w komputerze i wydrukowania