Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Sprawy terenowo - prawne


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – etap zbierania wewnętrznych opinii przez Urząd m. st. Warszawa

19.08.2016 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W dniu 18.08.2016 r. o godz. 18:00 zwołane zostało wspólne posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. W punkcie 2 porządku obrad omawiany będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.

Informujemy ponadto, iż w ww. posiedzeniu może uczestniczyć każdy zainteresowany przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania w przyszłości terenów m.in. naszej Spółdzielni wraz z możliwością wypowiedzenia się w sprawie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. godz. 18:00, w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61.

Po uzyskaniu wewnętrznych opinii Urzędu m. st. Warszawy, Prezydent ogłosi w prasie lokalnej, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów i w BIP informację o:

- wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (prawdopodobnie na jesieni bieżącego roku),

- terminie dyskusji publicznej,

- terminie składania uwag do wyłożonego projektu planu.

O poszczególnych etapach powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmą tereny naszej Spółdzielni, będą Państwo informowani poprzez naszą stronę internetową.

Materiały przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną i Strategii Rozwoju, umieszczamy poniżej:

1. Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy,

2. Załącznik graficzny m.p.zp. północnej części osiedla Stokłosy,

3. Prognoza oddziaływania na środowisko do m.p.zp. północnej części osiedla Stokłosy wraz z załącznikiem graficznym.

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

UWAGA:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy dotyczy terenów enklawy ulicy Koncertowej, enklawy domów jednorodzinnych przy ulicy Elegijnej i Okaryny, enklawy ul. Symfonii 1- 5 oraz enklawy ulic: Stokłosy, Wokalnej, Zamiany.