Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady 26 marca 2018 r.

26.03.2018 r.

Uchwałą nr 08/18 wprowadzono zmiany do Uchwały nr 02/18 Rady Nadzorczej z dnia 05 lutego 2018 roku w przedmiocie uchwalenia prowizorium planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY na rok 2018 (z późn. zm. wprowadzonymi uchwałą nr 05/18 z dnia 26 lutego 2018 roku). Zgodnie z wprowadzoną zmianą prowizorium planu gospodarczo – finansowego na 2018 r. „traci moc z dniem uchwalenia Planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni Budowlano -  Mieszkaniowej STOKŁOSY na rok 2018 lub upływem terminu 30 kwietnia 2018 roku.”.

 

Uchwałą nr. 09/18 Rada uzupełniła skład osobowy Komisji Terenowo – Prawnej. Obecnie członkami Komisji Terenowo – Prawnej są Stanisław Werner – Przewodniczący oraz członkowie Komisji: Henryk Socha, Lechosław Uszyński i Bogdan Wróblewski.

 

Rada Nadzorcza prosi o dokonywanie na najbliższym zarządzie, następującym po posiedzeniu Rady, analizy i oceny realizacji zaleceń przyjętych przez Radę. 

 

Zalecono Zarządowi aby metodę wymiany instalacji gazowej wykonać zgodnie z wolą mieszkańców. Podjęcie decyzji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ankiety lub spotkaniami bezpośrednimi z mieszkańcami poszczególnych budynków. Wybrać budynki w których 50% + 1 jest za wymianą po nowym śladzie. Przedstawić na Komisje 16 kwietnia 2018 r. pełną informację pisemną odnośnie realizacji zaleceń Rady Nadzorczej w zakresie wymiany instalacji gazowej. 

 

Rada uważa, że decyzja odnośnie ponownego pomalowania elewacji w enklawie Zamiany powinna być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety wśród członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach, których to dotyczy.