Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 48/18 05 lipca 2018 r.

05.07.2018 r.

  1. Podjęto Uchwały nr 18/18 oraz nr 19/18 w sprawach personalnych.
  2. Omówiono przebieg XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i zalecono Zarządowi przygotowanie Informatora zawierającego:
  • opisane, w sposób zrozumiały dla mieszkańców, informacje nt. przygotowanych zmian w Statucie Spółdzielni, z uwzględnieniem wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;
  • opisane, w sposób zrozumiały dla mieszkańców, informacje nt. podejmowanych przez Zarząd SBM STOKŁOSY działań dot. działek, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, na których posadowiony jest budynek przy ul. Jastrzębowskiego 22;
  • zarys informacji nt. wymaganych przepisami prawa kosztów spraw związanych z przekształcaniem praw spółdzielczych do lokali w odrębną własność;
  • informacje nt. bieżącej działalności Zarządu (remonty, administrowanie zielenią, sprawy terenowo-prawne).

Jednocześnie zalecono Zarządowi usprawnienie organizacji i przebiegu kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

  1. Ponowiono zalecenie odnośnie wywieszenia na klatkach poszczególnych budynków salda na funduszu remontowym budynków. W razie przeciwskazań natury prawnej lub innej do takich działań, poproszono o stosowną opinię/stanowisko (w formie pisemnej).
  2. Omówiono sprawę podziału enklawy Wokalna 2,4,6,8 i Pasaż Stokłosy 11 na mniejsze enklawy.