Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 51/18 25 września 2018 r.

25.09.2018 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w Domu Kultury „Stokłosy”, podczas którego zapoznano się z informacją Zarządu oraz Kierownika DK nt. rozpoczętego roku kulturalnego 2018/2019, a także zakresu wykonanych i planowanych prac remontowych w budynku Domu Kultury, zmierzających do poszerzenia i zwiększenia atrakcyjności oferty.

Ponadto:

  1. Przyjęto Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo – finansowego SBM STOKŁOSY za pierwszy kwartał 2018 r. oraz drugi kwartał 2018 r.
  2. Uchwałą nr 25/18 przyjęto ustalenia i zalecenia wynikające z kontroli umów i zasad korzystania z tzw. parkingów społecznych oraz miejsc parkingowych z uwzględnieniem liczby miejsc parkingowych na terenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
  3. Uchwałą nr 26/18 przyjęto ustalenia i zalecenia wynikające z kontroli przestrzegania procedur przetargowych przy wyłanianiu najemcy pawilonu Bacewiczówny 8.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do złożenia w formie pisemnej informacji o podjętych i planowanych działaniach zmierzających do realizacji postanowień ww. uchwał (pkt 2 i 3), w terminie 30 dni od daty podjęcia.

  1. Uchwałą nr 27/18 postanowiono przeprowadzić, w terminie do 31 grudnia 2018 r., kontrolę zmierzającą do weryfikacji realizacji przez Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY wniosków i zaleceń z kontroli w zakresie rozliczenia mediów zewnętrznych, przyjętych Uchwałą nr 38/17 z dnia 27 listopada 2017 roku, w szczególności określonych w §1 ust. 6, oraz rozliczeń kosztów dostawy ciepła w roku 2017.
  2. Uchwałą nr 28/18 uchylono Uchwałę nr 09/14 z 27 marca 2014 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania premii uznaniowych członkom Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY” oraz Uchwałę nr 07/16 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia „Zasad wynagradzania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY”. Jednocześnie uchwalono nowe „Zasady ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY”.
  3. Podjęto uchwały dotyczące spraw personalnych członków Zarządu (Uchwały nr 29/18, 30,18, 31/18).
  4. Zarząd, na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ma przekazać informację odnośnie wyników ankiet wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych w sprawie metody remontu instalacji gazowej oraz ponownego malowania elewacji w kilku budynkach wielorodzinnych.