Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 52/18 29.10/ 31.10/ 13.11.2018 r.

13.11.2018 r.

  1. Upoważniono trzech członków Rady Nadzorczej do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przez Zarząd zaleceń pokontrolnych uchwalonych przez Radę w okresie od czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  2. Powołano Zespół do przeprowadzenia kontroli spraw związanych z wyrokami sądowymi dotyczącymi byłych członków Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, w celu ustalenia chronologii zdarzeń i stwierdzenia faktów.
  3. Zobligowano Zarząd Spółdzielni do przedstawienia informacji odnośnie braku realizacji wcześniejszego zalecenia Rady dotyczącego poinformowania członków o wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym danego budynku oraz podanie w jaki sposób, zgodny z przepisami prawa, taka informacja może być przekazana do ich wiadomości.
  4. Zwrócono się do Zarządu o rozważenie wynajęcia, na zasadach komercyjnych, jednego z lokali użytkowych w „Pasażu Stokłosy” z przeznaczeniem na bar mleczny.
  5. Przyjęto protokoły z posiedzeń nr 47/18 i 49/18.