Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 61/19 z 9 kwietnia 2019 r.

14.05.2019 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 61 z dnia 9 kwietnia 2019 r.:

  • Uchwałą nr 07/19 uchwalono Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY na 2019 rok
  • Uchwałą nr 08/19 Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY z wykonania planu gospodarczo – finansowego za 2018 rok.
  • Rada przyjęła do wiadomości informację Zarządu odnośnie finansowania remontów garaży wielostanowiskowych.