Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 62/19 z 30 kwietnia 2019 r.

14.05.2019 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 62  z dnia 30 kwietnia 2019 r.:

  • Posiedzenie Rady było poświęcone sprawom organizacyjnym, w tym omówieniu projektu artykułu do Informatora, który będzie opublikowany przed XIII Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.
  • Rada zapoznała się z proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad XIII Walnego Zgromadzenia.
  • W związku z nadchodzącym Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (02 maja 2019 r.) Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - flagę państwową RP zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi (…) – z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Zdaniem Przewodniczącego, Zarząd powinien stosować się do treści ww. art. Ustawy i w konsekwencji zalecić wywieszenie flag państwowych na lub przed budynkami mieszkalnymi - z okazji wszystkich (obowiązujących) świąt i rocznic państwowych, wprowadzonych w drodze odrębnych ustaw.