Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 63/19 z 7 maja 2019 r.

14.05.2019 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 63  z dnia 7 maja 2019 r.:

  • Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją Zarządu na temat przebiegu spotkań z użytkownikami garaży wielostanowiskowych uważa, że Zarząd powinien niezwłoczne wystąpić do użytkowników garaży o uprzątnięcie, w wyznaczonym terminie, z hal garażowych rzeczy, które stanowią zagrożenie i naruszają przepisy przeciwpożarowe oraz likwidację nielegalnie wykonanych zabudów i przegród. Zarząd powinien niezwłocznie rozważyć podwyższenie stawki na fundusz remontowy garaży wielostanowiskowych przy ul. Bartoka i Jastrzębowskiego. Członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach z użytkownikami garaży.
  • Podjęto dwie uchwały (nr 09 i 10) dotyczące spraw personalnych.
  • Przyjęto treść artykułu do informatora, w którym przedstawiono skrócony opis działalności Rady Nadzorczej w 2018 r. i podsumowanie trzyletniej kadencji Rady.