Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 29 sierpnia 2016 r.

29.08.2016 r.

Omówiono i przyjęto sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego za dwa kwartały 2016 r.. Zalecono Zarządowi i służbom finansowo – księgowym zwiększenie nadzoru nad sprawami, które mogą powodować straty oraz dbanie o oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi Spółdzielni. Rada oczekuje, że pieniądze Spółdzielców należy wydawać racjonalnie, zgodnie z potrzebami, a nie tylko dlatego, że w Planie uwzględniono poniesienie kosztów na zakup czy wykonanie jakiegoś zadania. Ponadto:

  • Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do uzyskania od poprzedniej Kancelarii Adwokackiej obsługującej SBM Stokłosy szczegółowego wykazu wszystkich spraw sądowych i egzekucyjnych przez nią prowadzonych oraz protokolarnego przekazania akt.
  • Zalecono Zarządowi, aby przedstawił zasady tworzenia w bilansie Spółdzielni rezerw na ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się spraw sądowych.
  • Zapoznano się z informacją Zarządu odnośnie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli kosztów zakupu sprzętu komputerowego i programów komputerowych obsługujących Spółdzielnię i złożenia zawiadomienia do organów ścigania, które ma na celu wyjaśnienie sprawy oraz podjęcia działań natury cywilnej mających na celu odzyskanie kwot.