Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 24 października 2016 r.

24.10.2016 r.

Odwołano p. Jacka Grzegorza Popławskiego z funkcji członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Dla zapewnienia pełnej reprezentacji Zarządu Spółdzielni Rada postanowiła delegować do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, Pana Artura Sejwę członka Rady Nadzorczej, na okres 3 miesięcy, począwszy od 25 października 2016 r.

W celu zapewnienia, aby decyzje Rady były podejmowane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Rada zwróciła się do Zarządu o zorganizowanie obsługi prawnej  oraz zawarcie umowy o współpracę z radcą prawnym w celu pomocy prawnej w zakresie regulacji stanu prawnego do gruntów obecnie dzierżawionych przez Spółdzielnię od m.st. Warszawy i procedur związanych z uchwalaniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących swoim zasięgiem obszar będący we władaniu Spółdzielni.

Rada postanowiła przeprowadzić nw. kontrole:

  • Kontrola umowy zawartej na wynajęcie pawilonu przy ul. Koncertowa 13, w zakresie zabezpieczenia interesów Spółdzielni oraz procesu wyboru najemcy.
  • Kontrola procesu wyboru projektanta wymiany instalacji gazowej oraz trybu zawarcia umowy i zabezpieczenia w jej treści interesów Spółdzielni.
  • Kontrola procedur przy wyborze oferentów na wynajęcie pawilonu przy ul. Bacewiczówny 8, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania rozmów z oferentami.