Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 28 listopada 2016 r.

28.11.2016 r.

Zapoznano się z informacją Zarządu na temat:

  • stanu prac związanych z przygotowaniem planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2017 rok;
  • stanu spraw terenowo prawnych i związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • wynajęcia pawilonu Bacewiczówny 8;
  • spraw związanych z pawilonem Koncertowa 13;
  • budowy drogi przeciwpożarowej przy budynku Zamiany10;
  • inwestycji prowadzonych przez DOM DEWELOPMENT przy ul. Rodowicza „Anody”;
  • realizacji zaleceń wynikających ze spotkania z mieszkańcami w sprawie gazu;
  • stanu spraw związanych z środkami finansowymi ulokowanymi na funduszach inwestycyjnych.