Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 19 grudnia 2016 r.

19.12.2016 r.

Uchwalono prowizorium planu gospodarczo – finansowego na rok 2017.

Ponadto przyjęto wnioski i zalecenia z kontroli procesu wyboru projektanta wymiany instalacji gazowej oraz trybu zawarcia umowy i zabezpieczenia w jej treści interesów Spółdzielni.

Rada wyraziła Zarządowi zgodę na udzielenie pełnomocnictwa innej osobie, pracownikowi Spółdzielni do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

Rada zaleciła Zarządowi podjęcie działań mających na celu umożliwienie mieszkańcom korzystania z terenu zielonego przy ul. Zamiany (teren przy budynku ZOZ) oraz aby dążyć i działać w kierunku wytypowania miejsc i enklaw, które można tanim kosztem zagospodarować w sposób przyjemny dla mieszkańców, tak, by były to miejsca spotkań, integracji i odpoczynku. W miejscach gdzie są place zabaw Rada zaleciła podejmowanie działań, w celu ich ulepszania i rozwoju.