Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 15 maja 2017 r.

15.05.2017 r.

Przyjęto Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu gospodarczo – finansowego za 2016 rok.

Rada przyjęła zalecenia z kontroli umów zawartych na instalację na budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY anten telefonii komórkowej, z uwzględnieniem trybu zawarcia ww. umowy.

  Rada zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedkładane przez Zarząd do przyjęcia przez X Walne Zgromadzenie oraz uzgodniono treść projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 14/10 z 12 czerwca 2010 r. w sprawie „podjęcia przez SBM STOKŁOSY działalności budowlanej, dotyczącej dobudowy wind osobowych przy budynkach wielorodzinnych.” Uzgodniono porządek obrad X Walnego Zgromadzenia.

Zapoznano się również z wynikiem ankiety w sprawie podziału enklawy zabudowy ul. Zamiany 9, 11, 14, 15, 16, 18.