Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenia z 07, 25, 28 sierpnia oraz z 04 września 2017 r.

04.09.2017 r.

Na posiedzeniach w dniach 07, 25 i 28 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza  dokonała wstępnej oceny ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu pod kątem prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów oraz spełniania wymogów określonych w zasadach wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SBM Stokłosy. Aplikacje złożyło 16 kandydatów, z czego jedna oferta nie spełniała wymogów formalnych i z tego względu została odrzucona. Kandydaci, którzy spełniali wymogi formalne zostali zaproszeni na rozmowę z Radą Nadzorczą  w dniach 25 i 28 sierpnia.

W dniu 04 września 2017 r. Rada podsumowała rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Zastępcę Prezesa ds. Techniczno – Eksploatacyjnych. Postanowiono zaprosić na 11 września br. pięciu kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów uzupełniających.