Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z 12 października 2017 r.

13.12.2017 r.

 Na posiedzeniu Rady Nadzorczej 12 października 2017 r., w związku z rezygnacją p. Artura Sejwy z przewodniczenia Radzie Nadzorczej, dokonano ponownie wyboru Prezydium Rady. Rada powierzyła funkcję Przewodniczącego p. Arturowi Krysztofiakowi. Zastępcą Przewodniczącego wybrano p. Lechosława Uszyńskiego, a Sekretarzem Rady pozostał p. Stanisław Werner.

Ustalono zasady wyboru podmiotu, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych SBM Stokłosy za 2017 rok.

Uzgodniono treść pisma Rady Nadzorczej do p. Iwony Bocianowskiej, w którym wskazano wykaz zagadnień przez pryzmat których zostanie dokonana ocena Jej pracy w okresie próbnym (kopia pisma znajduje się do wglądu w biurze Rady Nadzorczej SBM Stokłosy).