Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady 29 stycznia 2018 r. i 05 lutego 2018 r.

29.01.2018 r.

Stanowiska z 29 stycznia 2018 r.

Zalecono Zarządowi opublikowanie pierwszego w 2018 roku „Informatora”, który powinien być doręczony do członków Spółdzielni przed Świętami Wielkanocnymi i powinien zawierać podsumowanie minionego roku oraz informację o planowanych działaniach w bieżącym roku. Szczegółowa tematyka informatora zostanie ustalona w terminie późniejszym po ustaleniu przez Zarząd harmonogramu przygotowania materiałów (powyższe przyjęto 8 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 wstrzymującym się).

 

Zalecono Zarządowi przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców 6 budynków (ul. Zamiany 9, 11, 14, 15, 16 i 18) odnośnie ponownego pomalowania elewacji z zaznaczeniem, że farbę w ramach porozumienia z SBM przekazuje producent. Powyższe przyjęto przez aklamację.

 

Rada Nadzorcza przeniosła podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu gospodarczo–finansowego na 2018 rok na dzień 05 lutego 2018 r. Jednocześnie Przewodniczący RN zwrócił się do Zarządu o zweryfikowanie arkuszy pod względem opisów i kwot.

 

Podjęto uchwałę nr 01/18 w sprawie przyznania nagrody członkowi Zarządu.

 

Stanowiska z 05 lutego 2018 r.

Uchwałą nr 02/18 Rada Nadzorcza, zatwierdziła Prowizorium Planu gospodarczo–finansowego na 2018 rok. W Prowizorium uwzględniono niezrealizowane prace remontowe z 2017 r.

 

Rada zaleciła Zarządowi, by przed uchwaleniem ostatecznego Planu gospodarczo–finansowego na rok 2018 przekazano do zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd analizami w zakresie stawki i przychodów na fundusz remontowy oraz prac do realizacji w latach następnych oraz analizę rozliczenia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Mając tę wiedzę można będzie realnie opracować plan na 2018 rok. Pozwoli to również na optymalizację stawek opłat na fundusz remontowy. Rada zaleciła również Zarządowi, aby uszczegóławiał informacje przekazywane do Rady Nadzorczej przy kwartalnych sprawozdaniach z realizacji planu.