Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

X kadencja (2019-2022)


III Posiedzenie Rady Nadzorczej z 27 sierpnia 2019 r.

02.09.2019 r.

Rada Nadzorcza przyjęła nw. porządek obrad:

Część I z udziałem Zarządu

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY z realizacji planu gospodarczo finansowego za II kwartał 2019 r., w tym:
  1. przedstawienie stanowisk Komisji Rady Nadzorczej;
  2. podjęcie uchwały.
 3. Informacja Zarządu na temat:
  1. realizacji wniosków i zaleceń z kontroli, które przeprowadziła Rada Nadzorcza IX kadencji.;
  2. komunikacji z mieszkańcami w odniesieniu do spraw remontu instalacji gazowej, w tym stanu prac na dzień dzisiejszy oraz dalszych planów w tym zakresie;
  3. spraw bieżących.

Część II bez udziału Zarządu

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr II/2019 z 30 lipca 2019 r.
 2. Sprawy organizacyjne, w tym:
  1. wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  2. ewentualne podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach o powołaniu Komisji Rady Nadzorczej.
  3. omówienie i ewentualne przyjęcie ramowego planu pracy Rady Nadzorczej do 31 maja 2020 r.
 3. Omówienie korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej i uzgodnienie stanowiska.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski Komisji Rady Nadzorczej.

USTALENIA

 • Uchwałą nr 22/19 Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo finansowego za II kwartał 2019 r.
 • W związku z śmiercią Lechosława Uszyńskiego, Rada wybrała Sławomira Litwina na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej X kadencji. Jednocześnie postanowiono nie uzupełniać składu Komisji Eksploatacyjno-Technicznej.
 • Przyjęto ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na okres do 31 maja 2020 roku.
 • Postanowiono zaprosić Prezydium Rady Nadzorczej IX kadencji na wrześniowe posiedzenie Rady.