Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Ursynowskie Potańcówki

13.09.2017 r.

Informacja o postępowaniach przetargowych w 2017 r.

12.09.2017 r.

           

Czytaj dalej

Informacja dotycząca działań SBM STOKŁOSY zmierzających do złożenia w terminie wniosku do projektu MPZP

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa przypomina, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. Warszawy (wzdłuż ul. Dolina Służewiecka),
  • od wschodu i południowego wschodu: wschodnia granica obrębów:
    1-10-02 (wzdłuż ul. Elegijnej i Okaryny), 1-10-09 (wzdłuż ul. Zamiany),
  • od zachodu: zachodnia granica obrębów: 1-10-09 (wzdłuż ul. Koncertowej), 1-10-02 (wzdłuż ul. Stokłosy) stanowiąca wschodnią granicę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części Ursynowa Północnego.

jest wyłożony do publicznego wglądu do 18 września 2017 roku, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, przy ul. Marszałkowskiej 77/79,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl. 

 Ostateczny termin zgłaszania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego upływa 2 października 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 

Uwagi i wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można składać również za pośrednictwem Spółdzielni w terminie do 21 września br. Wnioski mieszkańców, które zostaną złożone w siedzibie Spółdzielni w ww. terminie będą rozpatrzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni i dnia 29 września br. złożone do Prezydenta m.st. Warszawy. Zachęcamy, aby wnioski były poparte podpisami jak największej liczby mieszkańców.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją opracowaną przez architekta we współpracy z prawnikiem na zlecenie SBM STOKŁOSY. Wstępne uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy dotyczące różnic pomiędzy treścią projektu planu a jego częścią graficzną oraz wniosek do MPZP będący odzwierciedleniem stanowiska Spółdzielni są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 118 w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-15.00.

 

Informacja o odwołaniu przyjęć mieszkańców

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że
ze względu na udział Prezesa Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaplanowanym na poniedziałek 11 września 2017 na godzinę 16:00, zostają odwołane godziny przyjęć mieszkańców przez Prezesa w ww. dniu.

W zastępstwie Prezesa w dniu dzisiejszym Mieszkańców będzie przyjmował w godz. 16.00-18.00 Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Pan Dariusz Rządzki.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Porozmawiaj z Burmistrzem Robertem Kempą

08.09.2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY