Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Ursynowski Festiwal Wolontariatu

07.09.2017 r.

Spotkania organizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

06.09.2017 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego

05.09.2017 r.

Zmiana opłaty publicznoprawnej

04.09.2017 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie przypomina, że z dniem 01.10.2017r. przestaje obowiązywać obniżona wysokość opłaty publicznoprawnej dotyczącej terenów wspólnych, wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 57/16 z dnia 22.06.2016r. w wykonaniu Uchwały IX Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY nr 08/16 z dnia 15.06.2016r.

Od dnia 1.10.2017 w/w opłata naliczana będzie w wysokości 0,69 zł / m2 pow. uż. (w okresie od 1.10.2016 do 30.09.2017 obowiązywała obniżona stawka – 0,43 zł / m2 pow. uż.).

Nowe naliczenia opłat obowiązujące od 1.10.2017r. zostały Państwu udostępnione
do skrzynek na korespondencję.

 

                                                                                Z poważaniem,

                                                                                                         Zarząd SBM STOKŁOSY

28.08.2017 r.

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY