Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

OGŁOSZENIE DOT. UL. STOKŁOSY 1

11.08.2017 r.

Szanowni Państwo

10.08.2017 r.

       Rada Nadzorcza i Zarząd SBM STOKŁOSY informują, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla STOKŁOSY będzie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 18 sierpnia do 18 września 2017r. zgodnie z poniższym ogłoszeniem Pani Prezydent m. st. Warszawy.

       Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z nim osobiście bądź poprzez internet. Rada Nadzorcza i Zarząd poinformują wkrótce o harmonogramie postępowania, takim by było możliwe złożenie uwag przez SBM Stokłosy jako osobę prawną i reprezentanta wszystkich jej członków.

 

Ogłoszenie oraz formularze uwag do projektu planu można pobrać ze strony internetowej www.bip.warszawa.pl - link poniżej 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Stoklosy_wylozenie.htm

                                        

                                                                     Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy.

Ogłoszenie o odwołaniu przyjęć interesantów

08.08.2017 r.

Podziękowanie za obecność w X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy

31.07.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy znaleźli czas, by zgłosić uwagi i wnioski do naszej pracy przed i na X Walnym Zgromadzeniu SBM Stokłosy, a w szczególności tym, którzy przybyli na nie osobiście. 

Rada Nadzorcza i Zarząd omówiły wstępnie zgłoszone przez Państwa wnioski i przystąpiły do ich realizacji. 

Został już ogłoszony, ponownie, nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza planuje zakończenie wyboru nie później niż do końca września. Termin składania zgłoszeń upływa 7.08.2017r.

Po wakacjach Rada Nadzorcza będzie kontynuować prace nad nową strukturą organizacyjną biura Spółdzielni.

Toczą się intensywne negocjacje nowej umowy dzierżawy. O ich efektach poinformujemy wkrótce. 

Zarząd jest w trakcie dokonywania wizji lokalnej naszego osiedla. Wnioski będą realizowane możliwie jak najszybciej. Niestety, nierzadko problemem są zewnętrzni wykonawcy, nieszanujący naszej własności, nierespektujący interesów mieszkańców i dokonanych z SBM Stokłosy ustaleń - np. budowa Dom Development, remont sieci wodociągowej.

We wrześniu chcemy wspólnie, Rada oraz Zarząd, wyjść do Państwa i w każdej enklawie pojawić się ze stolikiem (i namiotem, jeśli pogoda do tego zmusi), by rozmawiać z Państwem, przede wszystkim na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekształceń własnościowych, ale także spraw codziennych.

Również we wrześniu chcielibyśmy rozpocząć z zainteresowanymi mieszkańcami konsultację nowych zasad finansowania dobudowy wind w budynkach niskich.

Prosimy osoby mające pomysły na urządzenie zieleni oraz modernizację placów zabaw o zgłaszanie ich do Spółdzielni. Chcielibyśmy, by nasze osiedle, urządzone zgodnie z wolą jego mieszkańców, stało się wymarzonym miejscem zamieszkania i wypoczynku.

Zmian wymaga zarówno Statut jak i szereg aktów prawnych Spółdzielni. Wstępny ich przegląd został dokonany w minionym roku, poprawione ich wersje chcemy przedstawić do zatwierdzenia przez XI Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018r. 

We wszystkich wymienionych sprawach uwagi, pomysły, opinie Państwa są niezwykle cenne. Prosimy o ich przekazywanie do Rady Nadzorczej i Zarządu.

 

Przypominamy kontakt do Rady Nadzorczej:

(22) 545 30 31, email rada@stoklosy.com.pl

oraz do Zarządu:

(22) 545 30 21, email sekretariat@stoklosy.com.pl

 

Życzymy Państwu udanego urlopu, pięknej pogody i niezapomnianych wrażeń.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd SBM Stokłosy

INFORMACJA O POSTĘPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO W SPRAWIE BUDOWY MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW PRZY BUDYNKU ZAMIANY 9

21.07.2017 r. Czytaj dalej

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2019 r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY