Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Informacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych

18.05.2016 r.

Szanowni Państwo - mieszkańcy budynków wielorodzinnych i najemcy lokali użytkowych przy ul. Związku Walki Młodych!

 

Na przestrzeni ostatnich lat, kolejny już raz spotykamy się z działaniami władz zmierzającymi do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych. Z przebiegu procesu legislacyjnego Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wynika, że projekt ustawy w dniu 1 kwietnia b.r. został uchwalony przez Sejm, 29 kwietnia b.r. w sprawie ustawy stanowisko zajął Senat, nie wnosząc żadnych poprawek do projektu, zaś dnia 4 maja b.r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, organ jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych.

Czytaj dalej

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

02.05.2016 r.

uprzejmie informuje, że biuro Spółdzielni w dniu 02.05.2016 r. będzie czynne do godziny 15.00.

Zarząd SBM STOKŁOSY

Szanowni Mieszkańcy

14.04.2016 r.

          Informujemy, iż firma NIVEA Polska jak co roku organizuje konkurs „Podwórko NIVEA”, w którym mogą brać udział gminy i spółdzielni mieszkaniowe. W 40 gminach i spółdzielniach, które zbiorą największą liczbę głosów internautów na zgłoszoną lokalizację, powstaną nowe place zabaw.

    W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich mieszkańców Spółdzielni do zaproponowania lokalizacji, która zostanie zgłoszona przez Spółdzielnie do konkursu. Ponieważ, jak wynika z zasad akcji „Podwórko NIVEA”, zgłoszenia może dokonać tylko:

- przedstawiciel gminy,

- przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej,

- przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej.

prosimy o przesyłanie swoich propozycji do 26.04.2016r., na adres sekretariat@stoklosy.com.pl

      W momencie, kiedy zgłoszona lokalizacja zostanie zatwierdzona przez organizatora, trafi na listę zarejestrowanych lokalizacji, na które będą mogli głosować internauci z całej Polski, w terminie od 5 maja do 30 czerwca. Natomiast realizacja nowych placów zabaw przewidziana jest na sierpień -październik 2016 r.

   Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Zarząd SBM STOKŁOSY   

Wniosek Spółdzielni do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

21.03.2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. złożony został przez Spółdzielnie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Czytaj dalej

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY