Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

30 URODZINY SBM STOKŁOSY!!!

17.01.2022 r.

Dnia 16 stycznia 2022 r. mija 30 lat od uzyskania osobowości prawnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w związku z podjęciem w dniu 8 grudnia 1990 r. Uchwały Nr 1 podczas Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”.

 

Osiedle Stokłosy to dzieło, które stworzyli jego mieszkańcy oraz ludzie z pasją, którzy dbali i dbają w dalszym ciągu o zasoby i wizerunek Spółdzielni. Jest to efekt pracy i działania nie tylko członków i mieszkańców ale również osób, które prowadzą działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Nie sposób wymienić ich wszystkich ale należy docenić ich wkład w historię naszego osiedla.

 

Wobec okrągłych urodzin Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, żywimy nadzieję na ciągły rozwój Spółdzielni oraz doskonalenie zasobów w zgodzie z aktualnymi technologiami, dbając jednocześnie o wizerunek Spółdzielni.

 

Pragniemy, aby rok 2022 w kalendarzu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY był dla Państwa okazją nie tylko do integracji naszej lokalnej społeczności, ale do rozmów i osobistych wspomnień związanych z 30 rocznicą istnienia Spółdzielni. Dlatego też będziemy Państwa informować o wydarzeniach planowanych z tej okazji.

 

Szczegóły wkrótce.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

bajki na trawie

03.08.2022 r.

muzyczne lato na ursynowie

03.08.2022 r.

Komunikat Komisji Statutowej

02.08.2022 r.

 

K O M U N I K A T

 

Komisji Statutowej

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z decyzją XIV Walnego Zgromadzenia o nierozpatrywaniu punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia zmian w Statucie SBM STOKŁOSY i regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości, Komisja Statutowa ponownie zwraca się o zgłaszanie uwag i propozycji do projektów tych dokumentów, w terminie do dnia 4 września 2022 r.:

  • mailowo – na adres komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl,
  • na piśmie – na adres Komisji Statutowej – w biurze Spółdzielni,
  • osobiście – w trakcie spotkań z członkami Komisji Statutowej, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem działu organizacyjnego Spółdzielni (tel. 22 545 30 61) lub poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

            Wersje papierowe projektów Statutu i w/w regulaminów można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22  545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl.

Jednocześnie, Komisja Statutowa poddaje pod rozwagę, zgłoszony przez członków Spółdzielni, pomysł zmiany modelu wyboru członków Rady Nadzorczej, polegający na utworzeniu czternastu jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast dotychczasowych siedmiu dwumandatowych. Zdaniem pomysłodawców, zwiększy to reprezentatywność oraz uprości procedury wyborcze.

Komisja Statutowa informuje, że we wrześniu br. odbędą się konsultacje dotyczące Statutu i w/w regulaminów. Miejsce i terminy konsultacji zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Spółdzielni pod koniec sierpnia br.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

 

W załączeniu projekty:

  1. Statutu SBM STOKŁOSY;
  2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  3. Regulaminu Rady Nadzorczej;
  4. Regulaminu Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

Ze smutkiem żegnamy...

25.07.2022 r.

Ogłoszenie w sprawie wyników inwentaryzacji domów jednorodzinnych

12.07.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w okresie 28.07.2021 r. – 5.01.2022 r. inwentaryzacji domów jednorodzinnych przy ul. Elegijnej i ul. Okaryny zaktualizowano powierzchnię użytkową domów jednorodzinnych.

Przedmiotem opracowania było obliczenie powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń zrealizowanych w obrębie budynków objętych zleceniem, z wyszczególnieniem ich części według przeznaczenia funkcjonalnego. Pomiar i obliczenie powierzchni użytkowej realizowano według kryteriów Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 z precyzją do 0,01 m.

Z uwagi na stwierdzone różnice w powierzchni wynikającej z dokumentacji budowlanej analizowanej w 2002 r. w stosunku do wyników bieżącej inwentaryzacji oraz w celu ustalenia, czy procesy budowlane rzutujące na zmianę powierzchni użytkowej (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu) zostały zakończone i formalnie zgłoszone do właściwych organów, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej zwróci się do Państwa indywidulanie z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. Do opracowania inwentaryzacyjnego będziecie Państwo mogli także zgłosić własne uwagi.

Jednocześnie pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę i udostępnienie domów do inwentaryzacji.

 

Z poważaniem,

 

Krzysztof Berliński 

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

dotyczy mieszkańców budynku : zwm 16

06.07.2022 r.

zdalne odczyty wodomierzy

30.06.2022 r.

 

 

*Kliknij w grafikę aby powiększyć

ursynowskie karaoke

27.06.2022 r.

Pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

27.06.2022 r.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje w załączeniu dalszą korespondnecję z dnia 23.06.2022 r. (L.dz. NO/2822/22) związaną z zebraniem danych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w związku z pracami nad koncepcją rozwiązań zmierzających dp kompleksowego uregulowwania stanu prawnego gruntów zabudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

 

  1. pismo z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 10.06.2022 r. (l.dz. 2822/22);
  2. odpowiedź z dnia 23.06.2022 r. (L.dz. NO/2822/22).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 114 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl