Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Nasze Stokłosy wydanie pierwsze

20.05.2022 r.

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

20.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami od mieszkańców, członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, o przypadkach zbierania pełnomocnictw dla bliżej nieokreślonych pełnomocników przez osoby podające się za pracowników Spółdzielni lub też przedstawicieli Spółdzielni, proszę o zwracanie szczególnej uwagi na to komu i w jakim zakresie udzielają Państwo pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni planowane na dzień 10.06.2022r. 

 

Zaznaczam, iż osoby zbierające pełnomocnictwa nie działają jako przedstawiciele Spółdzielni i nie zostali oddelegowani do takich czynności przez Zarząd. 

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na zakres pełnomocnictwa i dane personalne osoby, która będzie wykonywać przysługujące członkom Spółdzielni prawo głosu! 

 

Z uwagi na skargi mieszkańców związane z wyżej opisanymi działaniami, wszelkie składane do protokołu Walnego Zebrania członków pełnomocnictwa poddane zostaną ocenie przez właściwe organy policji i prokuratury.

 

Apelujemy jednocześnie o przybycie na planowane Walne Zebranie Członków osobiście!

 

Z poważaniem,

 

Krzysztof Berliński 

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

XIV WALNE ZGROMADZENIE

16.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo, Członkowie SBM STOKŁOSY!

 

Uprzejmie informuję, że po ponad dwóch latach przerwy, w związku z obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii, wobec zniesienia większości ograniczeń i zamiaru uchylenia przez rząd  stanu epidemii oraz zastąpienia go stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przygotowuje się do organizacji stacjonarnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Zgromadzenie zaplanowane zostało na piątek 10 czerwca 2022 r. na godz. 17.00. Tak jak dotychczas, tradycyjnie odbędzie się ono w dużej auli Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie przy ul. Stokłosy 3.

 

Ze względu na bardzo obszerny porządek obrad, obejmujący m.in. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020 i 2021, zmianę Statutu, przyjęcie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości,  tematy inwestycyjne oraz wybory do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, obrady rozpoczęte w dniu 10 czerwca 2022r. mogą być kontynuowane w sobotę 11 czerwca 2022 r. (po zarządzonej uprzednio przerwie).

 

O szczegółach dotyczących XIV Walnego Zgromadzenia, w tym o proponowanym porządku obrad powiadomimy wszystkich Członków w terminie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, poprzez stronę internetową Spółdzielni, zawiadomienia dostarczone do skrzynek na korespondencję oraz pocztą elektroniczną dla tych członków Spółdzielni, którzy udostępnili jej swoje adresy e-mail.

 

Gorąco zachęcam do udziału w posiedzeniu!

 

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

30 URODZINY SBM STOKŁOSY!!!

17.01.2022 r.

Dnia 16 stycznia 2022 r. mija 30 lat od uzyskania osobowości prawnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w związku z podjęciem w dniu 8 grudnia 1990 r. Uchwały Nr 1 podczas Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”.

 

Osiedle Stokłosy to dzieło, które stworzyli jego mieszkańcy oraz ludzie z pasją, którzy dbali i dbają w dalszym ciągu o zasoby i wizerunek Spółdzielni. Jest to efekt pracy i działania nie tylko członków i mieszkańców ale również osób, które prowadzą działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Nie sposób wymienić ich wszystkich ale należy docenić ich wkład w historię naszego osiedla.

 

Wobec okrągłych urodzin Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, żywimy nadzieję na ciągły rozwój Spółdzielni oraz doskonalenie zasobów w zgodzie z aktualnymi technologiami, dbając jednocześnie o wizerunek Spółdzielni.

 

Pragniemy, aby rok 2022 w kalendarzu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY był dla Państwa okazją nie tylko do integracji naszej lokalnej społeczności, ale do rozmów i osobistych wspomnień związanych z 30 rocznicą istnienia Spółdzielni. Dlatego też będziemy Państwa informować o wydarzeniach planowanych z tej okazji.

 

Szczegóły wkrótce.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.05.2022 r.

26.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że wobec braku złożenia ofert w wymaganym terminie Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY Uchwałą nr 22/22 z dnia 26.05.2022 r. unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 221 > >

Warszawa, dnia 30.03.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne interesanci są obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl