Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

05.05.2021 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo spółdzielcze, przygotowuje się do organizacji w tym roku Walnego Zgromadzenia Członków SBM STOKŁOSY, przy czym termin i sposób jego przeprowadzenia uzależnione będą od sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń.

 

Zarząd poinformuje, w czasie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, o zarządzeniu przeprowadzenia głosowania nad konkretnymi uchwałami na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co przewiduje ustawa Prawo spółdzielcze.

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.11.2021 r.

30.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 4.11.2021 r. w godz. 14:00-15:00 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 2/43 - kwota nabycia 431.100,00 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71 - kwota nabycia 475.100,00 zł;
 • przy ul. Stokłosy 7/82 - kwota nabycia 359.400,00 zł;
 • przy ul. Zamiany 10/2 - kwota nabycia 755.322,26 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 12A/22 - kwota nabycia 334.322,25 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 8/1 - kwota nabycia 330.322,25 zł.

 


 

Z uwagi na fakt, że podczas licytacji nie wyłoniono oferenta wygrywającego przetarg, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Symfonii 4/54;
 • przy ul. Stokłosy 2/4 lok. 107.


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9,
 • przy ul. Symfonii 5/68,
 • przy ul. Koncertowej 3/5 lok. 70.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

dotyczy budynków przy ul. Lachmana 1,2,4,6,ZWM 7 i 8.

25.11.2021 r.

dotyczy budynków przy ul. koncertowej 3/5,6,7,9,10 i 11.

25.11.2021 r.

nowy system opłat za śmieci

22.11.2021 r.

Nowy system opłat za zagospodarowanie odpadów w Warszawie

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycją systemu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie. Zakłada ona, że stawki mają być ustalane od gospodarstwa domowego i uzależnione od powierzchni mieszkania.

Nowa metoda opiera się na wyliczeniach w zależności od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł.

W zabudowie wielolokalowej wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; od 30,01 do 40 mkw. – 77 zł; od 40,01 do 60 mkw. – 88 zł; od 60,01 do 80 mkw. – 94 zł, a dla gospodarstw powyżej 80 mkw. – 99 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy, opłata będzie podwyższona.

Stawki wyliczone według nowych zasad będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 208 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl