Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 6.12.2021

06.12.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 28.12.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 28.12.2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.12.2021 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 29.12.2021 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 13.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00, 
 • 20.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 -17:00,
 • 27.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik do wzoru umowy najmu.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Interpelacja nr 1088 dot. regulacji stanu prawnego gruntu w Spółdzielni

03.12.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy!

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje do wiadomości interpelację Pana Pawła Lenarczyka - Radnego Dzielnicy Ursynów z dnia 11.11.2021 r. zarejestrowaną pod nr 1088 w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów w Spółdzielni oraz odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 30.11.2021 r. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismami:

 1. interpelacja z dnia 11.11.2021 r.;
 2. odpowiedź na interpelację z dnia 30.11.2021 r.

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.11.2021 r.

30.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 29.11.2021 r. w godz. 14:00-15:00 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 2/43 - kwota nabycia 431.100,00 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71 - kwota nabycia 475.100,00 zł;
 • przy ul. Stokłosy 7/82 - kwota nabycia 359.400,00 zł;
 • przy ul. Zamiany 10/2 - kwota nabycia 755.322,26 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 12A/22 - kwota nabycia 334.322,25 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 8/1 - kwota nabycia 330.322,25 zł.

 


 

Z uwagi na fakt, że podczas licytacji nie wyłoniono oferenta wygrywającego przetarg, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Symfonii 4/54;
 • przy ul. Stokłosy 2/4 lok. 107.


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9,
 • przy ul. Symfonii 5/68,
 • przy ul. Koncertowej 3/5 lok. 70.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

dotyczy budynków przy ul. Lachmana 1,2,4,6,ZWM 7 i 8.

25.11.2021 r.

dotyczy budynków przy ul. koncertowej 3/5,6,7,9,10 i 11.

25.11.2021 r.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 212 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl