Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

05.05.2021 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo spółdzielcze, przygotowuje się do organizacji w tym roku Walnego Zgromadzenia Członków SBM STOKŁOSY, przy czym termin i sposób jego przeprowadzenia uzależnione będą od sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń.

 

Zarząd poinformuje, w czasie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, o zarządzeniu przeprowadzenia głosowania nad konkretnymi uchwałami na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co przewiduje ustawa Prawo spółdzielcze.

30 URODZINY SBM STOKŁOSY!!!

17.01.2022 r.

Dnia 16 stycznia 2022 r. mija 30 lat od uzyskania osobowości prawnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w związku z podjęciem w dniu 8 grudnia 1990 r. Uchwały Nr 1 podczas Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”.

 

Osiedle Stokłosy to dzieło, które stworzyli jego mieszkańcy oraz ludzie z pasją, którzy dbali i dbają w dalszym ciągu o zasoby i wizerunek Spółdzielni. Jest to efekt pracy i działania nie tylko członków i mieszkańców ale również osób, które prowadzą działalność społeczną, kulturalną i oświatową. Nie sposób wymienić ich wszystkich ale należy docenić ich wkład w historię naszego osiedla.

 

Wobec okrągłych urodzin Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, żywimy nadzieję na ciągły rozwój Spółdzielni oraz doskonalenie zasobów w zgodzie z aktualnymi technologiami, dbając jednocześnie o wizerunek Spółdzielni.

 

Pragniemy, aby rok 2022 w kalendarzu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY był dla Państwa okazją nie tylko do integracji naszej lokalnej społeczności, ale do rozmów i osobistych wspomnień związanych z 30 rocznicą istnienia Spółdzielni. Dlatego też będziemy Państwa informować o wydarzeniach planowanych z tej okazji.

 

Szczegóły wkrótce.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

dot. zabudowy przy ul. Lachmana 2 i 4

26.01.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

Z radością informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 5/42 z obrębu 1-10-10, na której zostały wybudowane budynki przy ul. Lachmana 2 i 4, po zgromadzeniu materiału dowodowego przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie została wydana w dniu 19.01.2022 r. decyzja o odmowie zwrotu ww. nieruchomości. 

 

Na obecną chwilą niniejsze orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje na nie odwołanie do II instancji. W przypadku stwierdzenia prawomocności tej decyzji, teren zabudowy przy ul. Lachmana 2 i 4 będzie wolny od roszczeń. Trzymajmy kciuki!

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY 

 

dot. Covid-19

24.01.2022 r.

dot. AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ W DNIU 21.01.2022 R.

21.01.2022 r.

W związku z prowadzonymi pracami usunięcia awarii sieci ciepłowniczej dot. całej zabudowy przy ul. Zamiany, Stokłosy, Wokalnej, Krzysztof Berliński Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY wraz z Grzegorzem Głowackim - Kierownikiem Działu Technicznego  oraz Łukaszem Siwierskim - Inspektorem Nadzoru Robót Sanitarnych wzięli udział w wizji lokalnej prowadzonych prac przy ul. Zamiany 18. Na miejscu stwierdzono wyciek na części skorodowanego odcinka instalacji w komorze ciepłowniczej. Trwają właśnie prace polegające na częściowej wymianie odcinka. Podczas prowadzonych rozmów z pracownikami firmy działającej na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A. poinformowano przedstawicieli Spółdzielni, że robią wszystko aby zakończyć prace wcześniej niż to zakładano (tj. ok. godz. 16).

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 212 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl