Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie z PFRON


LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

17.09.2020 r.

 

Jesteś osobą niepełnosprawną?

 

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

 

Istnieją przeszkody utrudniające Ci codzienne przemieszczanie się w domu lub budynku?

 

Możesz skorzystać ze wsparcia PFRON na likwidację barier technicznych lub architektonicznych.

 

W TYM CELU:

  1. Złóż wniosek do PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie o dofinansowanie prac związanych z likwidacją bariery architektonicznej (np. budowa pochylni dla osoby niepełnosprawnej lub zainstalowanie owego urządzenia). Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie:

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych ;

  1. Po pisemnym potwierdzeniu przez PFRON przyznania środków finansowych podpisz umowę z PFRON na dofinansowanie robót związanych z likwidacją bariery architektonicznej;
  2. Kopię umowy zawartej z PFRON przekaż do SBM STOKŁOSY;
  3. Spółdzielnia uzyska zgodę od m.st. Warszawy na zajęcie terenu pod pochylnię lub instalację innego urządzenia. Pomoże także w wyborze projektanta oraz wykonawcy robót i będzie nadzorować prace, aż do czasu ich zakończenia i odbioru.
  4. Po zakończeniu robót i ich odbiorze, PFRON przekaże wykonawcy środki finansowe w wysokości do 80% kosztów całego zadania. Pozostałe 20% we własnym zakresie pokrywa wnioskodawca.

U  W  A  G  A

 

Istnieje możliwość pokrycia 20% kosztów likwidacji bariery architektonicznej lub technicznej przez SBM STOKŁOSY w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym budynku, którego prace dotyczą, za zgodą Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY. Jeżeli prace związane z likwidacją bariery dotyczą części wspólnych budynku i jego otoczenia, z których korzystają także inni mieszkańcy.