Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy

15.10.2018 r.

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM ROBERTEM GONDKIEM

15.10.2018 r.

Zapraszamy na spotkanie z podróżnikiem Robertem Gondkiem, który opowie o swych wrażeniach z  wypraw do Afryki. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę (17 października) o godz. 18.30 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B. Wstęp wolny.

 

Z WŁÓCZKĄ PRZY KAWIE - BEZPŁATNE WARSZTATY DLA MIŁOŚNIKÓW ROBÓTEK RĘCZNYCH

14.10.2018 r.

Zapraszamy miłośników robótek ręcznych na kolejne bezpłatne warsztaty, podczas których uczestnicy będą uczyć się zarówno podstawowych oczek i ściegów, jak i bardziej zaawansowanych technik.

Warsztaty odbędą się 3 października (środa) w godzinach 10.00 - 12.00 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12 B.

FINAŁ AKCJI "JEDNO NIEBO JEDEN ŚWIAT" - WYPUSZCZENIE W POWIETRZE 100 LATAWCÓW NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

12.10.2018 r.

Zapraszamy naszych najmłodszych wraz z rodzicami na finał akcji "Jedno niebo jeden świat", podczas którego zostanie wypuszczonych w powietrze 100 latawców w biało-czerwonych barwach, dla uczczenia 100 lecia niepodległości. 

Latawce zostaną wypuszczone w powietrze 14 października (niedziela) o godz. 11 na terenie zielonym przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12 B.

INFORMACJA W SPRAWIE DOBUDOWY WIND W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W ZASOBACH SBM STOKŁOSY

11.10.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

       Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że realizując Państwa wieloletnie postulaty- uchwałą Nr 11/18 z dnia 26.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY przyjęła Regulamin funduszu środków finansowych na budowę wind osobowych w zasobach mieszkaniowych (budynkach wielorodzinnych) Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY. (powołany Regulamin dostepny po kliknięciu).

 

Jednocześnie, informujemy, że na skutek przeprowadzonej przez Spółdzielnię oceny technicznej ustalono, że we wskazanych budynkach z tabeli (przedmiotowa tabela wskazująca lokalizację dostępna po kliknięciu)  istnieje techniczna możliwość dobudowy wind osobowych. Przeprowadzenie inwestycji jest ułatwione w przypadku gdy Spółdzielnia dysponuje zgodą m.st. Warszawy na wykonanie prac budowlanych i decyzją o warunkach zabudowy.

 

Jednocześnie przedstawiamy procedurę wnioskowania o dobudowę wind osobowych zatwierdzoną w Regulaminie:

 

  1. Członkowie Spółdzielni mogą wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem dotyczącym oceny technicznych możliwości dobudowy windy osobowej. Wniosek może dotyczyć niewyposażonej w windę osobową klatki schodowej budynku wielorodzinnego. Wniosek powinien być poparty podpisami więcej niż 50% członków posiadających prawa do lokali na danej klatce schodowej. 
  2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej, Spółdzielnia (lub inny podmiot na jej zlecenie) dokonuje oceny technicznych możliwości budowy windy osobowej w klatce schodowej, której dotyczy wniosek. O wynikach oceny, a także szacunkowych kosztach realizacji inwestycji Spółdzielnia informuje wnioskodawców.
  3. Po otrzymaniu dokumentu określającego szacunkowy koszt inwestycji członkowie są uprawnieni do złożenia wniosku o dobudowę windy do danej klatki schodowej. Wniosek ten powinien być podpisany przez wszystkie osoby  zobowiązujące się do finansowania budowy windy  oraz dodatkowo powinien zawierać deklarację o wyrażeniu zgody na finansowanie dobudowy windy.
  4. Po wpłynięciu do SBM STOKŁOSY wniosku spełniającego w/w wymogi zostanie sporządzona wycena. Na podstawie wyceny Zarząd sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji wraz ze wskazaniem z jakich źródeł finansowania może zostać utworzony fundusz na dobudowę windy.
  5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej  Spółdzielnia przesyła do wszystkich osób obowiązanych do finansowania dobudowy windy umowę na finasowanie dobudowy windy osobowej.
  6. Warunkiem przystąpienia przez Spółdzielnię do prowadzenia inwestycji polegającej na dobudowie windy osobowej do danej klatki schodowej jest podpisanie i przekazanie do Spółdzielni podpisanych umów na finansowanie dobudowy windy osobowej przez wszystkie Osoby wnioskujące o dobudowę windy osobowej, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wysłania przez Spółdzielnię.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 90 > >