Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

05.05.2021 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, realizując obowiązek wynikający w ustawy Prawo spółdzielcze, przygotowuje się do organizacji w tym roku Walnego Zgromadzenia Członków SBM STOKŁOSY, przy czym termin i sposób jego przeprowadzenia uzależnione będą od sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń. W ocenie Zarządu, realny na dziś termin odbycia Walnego Zgromadzenia, to okres po wakacjach.

Zarząd poinformuje, w czasie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, o zarządzeniu przeprowadzenia głosowania nad konkretnymi uchwałami na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co przewiduje ustawa Prawo spółdzielcze.

Szanowni Mieszkańcy !!!

06.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE !!! ul.Grażyny Bacewiczówny 7

05.05.2021 r.

Z żalem żegnamy...

06.04.2021 r.

03.04.2021 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 196 > >

Warszawa, dnia 28.12.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółdzielni bezpośrednia obsługa mieszkańców jest zawieszona do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że nadal funkcjonuje obsługa telefoniczna:

Kancelaria
tel. 22 545 30 20
Zgłoszenia awarii
tel. 22 641 87 14

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych informacji.