Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY

16.09.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

05.05.2021 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, realizując obowiązek wynikający z ustawy Prawo spółdzielcze, przygotowuje się do organizacji w tym roku Walnego Zgromadzenia Członków SBM STOKŁOSY, przy czym termin i sposób jego przeprowadzenia uzależnione będą od sytuacji epidemicznej i związanych z nią obostrzeń.

 

Zarząd poinformuje, w czasie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, o zarządzeniu przeprowadzenia głosowania nad konkretnymi uchwałami na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co przewiduje ustawa Prawo spółdzielcze.

Inwentaryzacja w enklawie domów jednorodzinnych - II ETAP

20.09.2021 r.

 

Szanowni mieszkańcy!

 

W dniach 27.09.2021 - 8.10.2021 r. (poniedziałek- piątek)

w godzinach: 9:00-15:00

w enklawie domów jednorodzinnych

 

planowane jest przeprowadzenie II etapu inwentaryzacji dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali (w szczególnych przypadkach będą również wykonywane pomiary w sobotę w dniu 2.10.2021 r. oraz 9.10.2021 r. w godz. 9:00 - 18:00).

 

Dokumentacja wykonywana jest na zlecenie SBM STOKŁOSY z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie.

 

Uprzejmie prosimy o umożliwienie projektantom dostępu do domów mieszkalnych oraz boksów garażowych.

 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Kontakt z wykonawcą: Usługi geodezyjne Izabela Nawrot, tel. 501 014 456, e-mail: izanawrot7@pl.

 

 

MAMY WSPARCIE ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW

16.09.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY z radością informuje, że Zarząd Dzielnicy Ursynów poprze wystapienie SBM STOKŁOSY do Prezydenta m.st. Warszawy o odstępstwo od zasad wydzierżawiania nieruchomości i udzielenie indywidualnej zgody na budowę wind.

 

 

Zarząd Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej STOKŁOSY będzie informował, na bieżąco o postępach zmierzających do zmiany ww. Zarządzenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

Czytaj dalej

ursynowskie centrum kultury - alternatywy

16.09.2021 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 204 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl