Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

28.02.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

z uwagi na treść otrzymanego pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY po uzyskaniu oferty na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w fazie koncepcyjnej lokalizacji wind z uwzględnieniem dostępności wraz z wyliczeniem powierzchni zajmowanej pod realizację inwestycji, zwrócił się wnioskiem z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu 1.10.2021 r.) do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY o korektę zakresu rzeczowego planu funduszu gospodarczo-finansowego na 2021 r. o koszt wykonania dokumentacji w sprawie budowy dźwigów osobowych. Na posiedzeniu w dniu 4.10.2021 r. Rada Nadzorcza nie przychyliła się do wniosku złożonego przez Zarząd SBM STOKŁOSY.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.02.2022 r. odbyło się robocze spotkanie z mieszkańcami SBM STOKŁOSY zainteresowanymi dobudową wind osobowych do budynków mieszkalnych z udziałem Prezesa Zarządu SBM STOKŁOSY oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, na którym poczyniono ustalenia:

 • Zarząd SBM STOKŁOSY ponowi wniosek do Rady Nadzorczej z 27.09.2021 r. celem uzyskania środków finansowych na dalsze działania zmierzające do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidualnej zgody na budowę wind osobowych;
 • na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY będą publikowane również informacje z posiedzeń Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY dot. dobudowy wind osobowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

 

Wystawa w Domu Kultury Stokłosy 12.03-22.04.2022

24.02.2022 r.

 

Dom Kultury Stokłosy i Galeria U, będą mieć przyjemność gościć w marcu wystawę prac Iwony Ligęzy. Artystka jest absolwentką wydziału Grafiki Akadami Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej.

 

Motywem przewodnim jej prac jest kobieta. Poprzez uchwycenie aspektu cielesnego, intymnego, artystka pochyla się w równej mierze nad złożonością kobiecej natury oraz zagadnieniu odczuwania świata wewnętrznego i zewnętrznego przez kobiety. Ten obszar zgłębia głównie jej sztuka malarska z lat 2019-2022, która obejmie znaczną część wystawy.

 

Grafiki z cyklu „Maski i figury” do tworzenia, których Ligęza sięgnęła po abstrakcyjne formy, są zaś próbą autokreacji. Osobliwym ujęciem siebie jako jednostki/kobiety/ artystki w szerokim, społecznym kontekście.

 

Kolorystyka prac utrzymana w cielistych odcieniach i czerni, podkreśla kruchość i siłę najbardziej zmysłowego zagadnienia z jakim przyszło się zmierzyć sztuce-kobiety.

 

Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki autorstwa Iwony Ligęzy, odbędzie się 12 marca (sobota) o godzinie 18:00 w Galerii U.

 

Prace będzie można podziwiać do 22 kwietnia.

 

Wstęp wolny.

Obowiązuje reżim sanitarny.

 

Wystawa sfinansowana ze środków dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Ponowny wniosek o interpretację

23.02.2022 r.

W załączeniu pismo z dnia 21.02.2022 r. (l.dz. NO/212/22), w którym Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się ponownie do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

 

Czytaj dalej

dot. zabudowy przy ul. Zamiany 5, 6, 8, 10

21.02.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

 

Z wielką radością informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem SBM STOKŁOSY w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 29/5 z obrębu 1-10-09, które obejmowało zabudowę przy ul. Zamiany 5 (zob. mapa poniżej), została wydana w dniu 13.12.2021 r. Decyzja nr 369/2021 przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie o odmowie zwrotu ww. nieruchomości.

 

Z ogromną radością informujemy, że powyższa DECYZJA JEST PRAWOMOCNA.

 

TEREN ENKLAWY JEST WOLNY OD ROSZCZEŃ i możemy przystąpić do dalszych czynności, celem zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego! O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

OSTRZEŻENIE - SILNY WIATR

17.02.2022 r.

UWAGA!!!!

 

Z uwagi na powtarzające się regularnie silne incydenty wiatrowe oraz intensywne opady deszczu, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY zwraca się do Państwa z prośbą o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów na balkonach, w tym skrzynek z kwiatami tak, aby przy silnych wiatrach nie zostały one wywiane.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania wichury, oraz nie przebywanie i nie parkowanie samochodów w pobliżu drzew.

 

Informujemy, że wszelkie szkody lub sytuacje związane ze złymi warunkami pogodowymi które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia szczególnie poza godzinami pracy biura Spółdzielni należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do Straży Pożarnej na numer 998.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 17.02.2022

17.02.2022 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 11.03.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 11.03.2022 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 14.03.2022 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 14.03.2022 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 24.02.2022 r. (czwartek) w godz. 09:00-15:00, 
 • 28.02.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 -17:00,
 • 07.03.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik nr 7 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Korespondencja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

16.02.2022 r.

W załączeniu przekazujemy korespondnecję z otrzymaną korespondnecję z dnia 27.01.2022 r. (L.dz. 577/22) dot. udostępnienia danych mających wpływ na regulację stanu prawnego gruntów będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych wraz z opowiedzią Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 16.02.2022 r. (L.dz. NO/577/22).

 1. pismo z Ministerstwa Rozwoju z dnia 27.01.2022 r. (L.dz. 577.22);
 2. Odpowiedź na ww. pismo (część 1) L.dz. NO/577/22 oraz Odpowiedź na ww pismo (część 2) L.dz. NO/577/22.

Dotyczy: komory zsypowej w budynku przy ul. ZWM 12 b

15.02.2022 r.

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

07.02.2022 r.

dot: mieszkańców budynku ZWM 20

01.02.2022 r.

 

< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 113 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl