Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

dot: mieszkańców budynku ZWM 18

01.02.2022 r.

Przerwa w dostawie ciepła ( w tym ciepłej wody)

31.01.2022 r.

dot. zabudowy przy ul. Lachmana 2 i 4

26.01.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

Z radością informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 5/42 z obrębu 1-10-10, na której zostały wybudowane budynki przy ul. Lachmana 2 i 4, po zgromadzeniu materiału dowodowego przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie została wydana w dniu 19.01.2022 r. decyzja o odmowie zwrotu ww. nieruchomości. 

 

Na obecną chwilą niniejsze orzeczenie jest nieprawomocne i przysługuje na nie odwołanie do II instancji. W przypadku stwierdzenia prawomocności tej decyzji, teren zabudowy przy ul. Lachmana 2 i 4 będzie wolny od roszczeń. Trzymajmy kciuki!

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY 

 

dot. AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ W DNIU 21.01.2022 R.

21.01.2022 r.

W związku z prowadzonymi pracami usunięcia awarii sieci ciepłowniczej dot. całej zabudowy przy ul. Zamiany, Stokłosy, Wokalnej, Krzysztof Berliński Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY wraz z Grzegorzem Głowackim - Kierownikiem Działu Technicznego  oraz Łukaszem Siwierskim - Inspektorem Nadzoru Robót Sanitarnych wzięli udział w wizji lokalnej prowadzonych prac przy ul. Zamiany 18. Na miejscu stwierdzono wyciek na części skorodowanego odcinka instalacji w komorze ciepłowniczej. Trwają właśnie prace polegające na częściowej wymianie odcinka. Podczas prowadzonych rozmów z pracownikami firmy działającej na rzecz Veolia Energia Warszawa S.A. poinformowano przedstawicieli Spółdzielni, że robią wszystko aby zakończyć prace wcześniej niż to zakładano (tj. ok. godz. 16).

 AWARIA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

21.01.2022 r.

dot. Zamiany 5,6,8,9,10,11,14,15,16 i 18.

20.01.2022 r.

Oferta pracy - inspektor ds. obsługi kancelarii

20.01.2022 r.

 

Nabór na stanowisko Inspektor ds. obsługi kancelarii

 


Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 • bezpośrednia obsługa interesantów, w tym prowadzenie punktu informacyjnego dla interesantów oraz wydawanie druków i wniosków;
 • czynności kancelaryjne tj. przyjmowanie, wysyłanie, rejestrowanie korespondencji papierowej i elektronicznej wpływającej do kancelarii (rejestracja w papierowym dzienniku korespondencyjnym oraz w module informatycznym do elektronicznego obiegu dokumentów), rozdział i dostarczanie dokumentacji do poszczególnych komórek organizacyjnych, wysyłanie korespondencji na zewnątrz (włącznie z nadawaniem korespondencji u operatora pocztowego);
 • dbałość o prawidłowy obieg akt i pism między komórkami organizacyjnymi;
 • kontrola w zakresie terminowego udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję wraz z okresowym raportowaniem wyników;
 • w zakresie zastępstwa podczas nieobecności administratora ds. obsługi zgłoszeń i awarii: przyjmowanie zgłoszeń dotyczących stanu budynków i terenu od mieszkańców, gospodarzy budynków i firm sprzątających, prowadzenie punktu informacji i zgłoszeń wszelkich awarii i usterek, zgłaszanych przez użytkowników lokali Spółdzielni;

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (Microsoft Office);
 • dokładność, skrupulatność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dokumenty prosimy przesłać na adres: SBM STOKŁOSY, ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stoklosy.com.pl


 

Aplikacje można składać do 16.02.2022r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

dot: mieszkańców budynku ZWM 1

18.01.2022 r.

dot: ZWM 20

12.01.2022 r.

 

 

7 stycznia 2022

05.01.2022 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

uprzejmie informuje, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 113 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl