Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

komunikat związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych rp

06.06.2022 r.

 

*Kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument.

zaproszenie na spotkanie

06.06.2022 r.

Informacja w sprawie spotkania z dnia 24.05.2022 r.

30.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.05.2022 r. w Domu Kultury Stokłosy odbyło się pierwsze spotkanie z Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY dotyczące możliwości dobudowy wind osobowych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie Osiedla Stokłosy.

 

Dziękujemy za tak liczne przybycie!

W spotkaniu wzięło udział aż 55 osób.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem informacyjnym prezentowanym podczas spotkania - Prezentacja dot. dobudowy wind.

 

W wyniku złożonego przez Członków SBM STOKŁOSY wniosku do porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia, w pkt. 21 zaplanowano ponownie omówienie i rozpatrzenie spraw dotyczących realizacji dobudowy wind osobowych do budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Dlatego też gorąco zachęcamy do udziału w XIV Walnym Zgromadzeniu i zabrania głosu w dyskusji.

 

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Berliński

XIV WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA

27.05.2022 r.

 

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że uchwałą nr 23/22 z dnia 26.05.2022 r., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni zostały wprowadzone zmiany w proponowanym porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.


Projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl po zalogowaniu, oraz do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Organizacyjnym (pok. 117 – poniedziałki od 8:00 do 18:00, wtorki, środy, czwartki od 8:00 do 16:00 piątki od 8:00 do 14:00).
Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 27.05.2022 r. w Dziale Organizacyjnym pok. 117.

 

Z poważaniem,
Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Pozostałe materiały są dostępne  w zakładce XIV Walne Zgromadzenie dostępnej dla członków po zalogowaniu.

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.05.2022 r.

26.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że wobec braku złożenia ofert w wymaganym terminie Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY Uchwałą nr 22/22 z dnia 26.05.2022 r. unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Zmiana godziny przeprowadzenia przetargu ustnego

25.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 21/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 25.05.2022 r. z przyczyn organizacyjnych wprowadzono zmianę w treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. dot. przetargu ogłoszonego w dniu 4.05.2022 r. 

 

Wobec powyższego zmianie uległa godzina przeprowadzenia przetargu ustnego. 

 

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:00.

dot. Zamiany 8

24.05.2022 r.

Nasze Stokłosy wydanie pierwsze

20.05.2022 r.

 

 

 

 

Czytaj dalej

XIV WALNE ZGROMADZENIE - WAŻNY KOMUNIKAT

20.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami od mieszkańców, członków Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, o przypadkach zbierania pełnomocnictw dla bliżej nieokreślonych pełnomocników przez osoby podające się za pracowników Spółdzielni lub też przedstawicieli Spółdzielni, proszę o zwracanie szczególnej uwagi na to komu i w jakim zakresie udzielają Państwo pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni planowane na dzień 10.06.2022r. 

 

Zaznaczam, iż osoby zbierające pełnomocnictwa nie działają jako przedstawiciele Spółdzielni i nie zostali oddelegowani do takich czynności przez Zarząd. 

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na zakres pełnomocnictwa i dane personalne osoby, która będzie wykonywać przysługujące członkom Spółdzielni prawo głosu! 

 

Z uwagi na skargi mieszkańców związane z wyżej opisanymi działaniami, wszelkie składane do protokołu Walnego Zebrania członków pełnomocnictwa poddane zostaną ocenie przez właściwe organy policji i prokuratury.

 

Apelujemy jednocześnie o przybycie na planowane Walne Zebranie Członków osobiście!

 

Z poważaniem,

 

Krzysztof Berliński 

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

Spotkanie w dniu 24.05.2022 r.

20.05.2022 r.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak istotny dla naszych mieszkańców jest problem dostępności budynków oraz barier architektonicznych, które utrudniają Państwu codzienną komunikację i przemieszczanie się. Problem ten nie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami czy jakimikolwiek ograniczeniami ruchowymi. Dotyka on także młodych rodzin z małymi dziećmi, jak i seniorów, którzy zwłaszcza w czasie pandemii czują się jak więźniowie w swoich mieszkaniach.

 

Dlatego też gorąco zapraszam na spotkanie z Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY dotyczące możliwości dobudowy wind osobowych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie Osiedla Stokłosy.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24.05.2022 r. o godz. 17:00
w Domu Kultury Stokłosy.

 

Podczas spotkania przekażemy informacje dotyczące:

  • lokalizacji, w których istnieją techniczne możliwości dobudowy wind,
  • konieczności uzyskania wymaganych prawem zgód w sprawie dobudowy wind,
  • szacowanych kosztów dobudowy wind,
  • możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na dobudowę wind w ramach programu Dostępność Plus oraz ze środków PFRON.

 

Zachęcam do udziału w spotkaniu i zabrania głosu w dyskusji. Naszym wspólnym celem jest to, aby zapewnić mieszkańcom pełny udział w życiu społecznym bez zbędnych barier architektonicznych.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Krzysztof Berliński 

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 113 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl