Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Aktualne informacje oraz wystąpienie do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów

13.04.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 12.04.2022 r. zostały zlecone prace polegające na uzyskaniu szacunkowych, wariantowych analiz kosztów ogólnych realizacji wind/dźwigów osobowych albo platform podnośnikowych dla lokalizacji, które spełniają wymogi wskazane w piśmie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych, tj.:

 1. w obrębie geodezyjnym 1-10-02:
 • ul. Symfonii 4 - kl. I (cz. dz. ew. nr 5/7);
 • ul. Symfonii 4 - kl. V (cz. dz. ew. nr 5/7);
 • ul. Koncertowa 6 - kl. II (cz. dz. ew. nr 5/4);
 1. w obrebie geodezyjnym 1-10-09:
 • ul. Wokalna 3 - kl. I (cz. dz. ew. nr 22/2);
 • ul. Wokalna 4 - kl. II (cz. dz. ew. nr 4/12);
 • ul. Zamiany 6 - kl. I (cz. dz. ew. nr 29/5);
 • ul. Zamiany 8 - kl. III (cz. dz. ew. nr 4/29);
 • ul. Zamiany 9 - kl. I (cz. dz. ew. nr 4/28);
 • ul. Zamiany 10 - kl. V (cz. dz. ew. nr 4/29);
 • ul. Zamiany 16 - kl. II (cz. dz. ew. nr 4/17).

 Ww. lokalizacje spełniają łącznie warunki:

 • usytuowanie na terenie nieobjętym roszczeniami dawnych właścicieli (cały budynek) oraz
 • dobudowa windy w tej samej granicy działki.

Przewidywany termin wykonania oszacowania kosztów - do 6 tygodni od zlecenia prac.

 

Ww. prace obejmują również opracowanie koncepcji lokalizacji windy w skali 1:200/1:250, które mogą zostać również wykorzystane przy zawarciu wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych.

 

Mając jednocześnie na uwadze, że w latach 2015-2016 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uzyskała już decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na rozbudowie budynku wielorodzinnego (dobudowa szybu dźwigowego), pismami z dnia 31.03.2022 r. (L.dz. NO/1578/22) oraz z dnia 4.04.2022 r. (L.dz. NO/1648/22, uzupełnienie w dniu 12.04.2022 r. L.dz. NO/1735/22), Zarząd SBM STOKŁOSY wystąpił do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie zgodności i aktualności dotychczas wydanych decyzji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ww. korespondencji:

 1. pismo z dnia 31.03.2022 r. (l.dz. NO/1578/22) dot. decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji przy ul. Zamiany 6, Wokalnej 2, Zamiany 10;
 2. pismo z dnia 4.04.2022 r. (l.dz. NO/1648/22) dot. decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji przy ul. Związku Walki Młodych 6, Wacława Lachmana 4;
 3. pismo z dnia 12.04.2022 r. (l.dz. NO/1735/22) uzupełniające korespodnencję z dnia 4.04.2022 r.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SBM STOKŁOSY

12.04.2022 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że przygotowuje się do organizacji Walnego Zgromadzenia. Ze względu na bardzo obszerny porządek obrad, obejmujący m.in. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe za lata 2019, 2020 i 2021, zmianę Statutu, przyjęcie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości,  tematy inwestycyjne oraz wybory do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, planuje się odbycie Walnego Zgromadzenia w dniach 10 i 11 czerwca 2022 r. 

Zarząd poinformuje członków Spółdzielni, w czasie określonym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia, poprzez stronę internetową Spółdzielni, zawiadomienia dostarczone wraz z Informatorem do skrzynek na korespondencję oraz pocztą elektroniczną dla tych członków Spółdzielni, którzy udostępnili jej swoje adresy e-mail.

SPOTKANIE Z RADĄ NADZORCZĄ SBM STOKŁOSY

12.04.2022 r.

 

SPOTKANIE Z RADĄ NADZORCZĄ SBM STOKŁOSY W SPRAWIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszam w dniu 20 kwietnia br. o godz. 18.00 do Galerii U w Domu Kultury Stokłosy na spotkanie w sprawach dotyczących Spółdzielni. Głównym tematem będzie przedstawienie projektu Kierunków działania Spółdzielni. 

Proszę o zgłaszanie ewentualnych pytań mailem na adres: rada@stoklosy.com.pl

Jeżeli zajdzie taka konieczność istnieje możliwość udziału w spotkaniu online, chętnych proszę o przesłanie adresu poczty elektronicznej na ww. adres do dnia 19 kwietnia 2022 r. Zaproszenie na spotkanie online zostanie do Państwa wysłane w dniu 20 kwietnia 2022 r.

                                                                                 

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY

                                                                              Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY

                                                                                           Robert Skibiński

Dot. wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie nieruchomości przy ul. Lachmana 2 i 4

11.04.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

Z przykrością informujemy, że od korzystnej dla Spółdzielni decyzji wydanej przez Starostę Węgrowskiego w dniu 19.01.2022 r. w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 5/42 z obrębu 1-10-10, na której zostały wybudowane budynki przy ul. Lachmana 2 i 4, zostało wniesione odwołanie przez spadkobierców dawnych właścicieli. Akta sprawy zostały przekazane do Wojewody Mazowieckiego w dniu 17.02.2022 r. 

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY 

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

06.04.2022 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY
oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości

 

Komisja Statutowa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości. Projekty w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Komisja Statutowa. Wersje papierowe można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22 545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl.

 

Konsultacje odbędą się w dniach 21, 22, 25, 26 i 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00, w biurze Spółdzielni, w sali nr 121. Ponieważ sala ta jednorazowo może pomieścić nie więcej niż 35 osób, zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swego udziału osobiście, telefonicznie lub mailowo do Pani Anny Proczek.

 

Uwagi do projektów w/w dokumentów można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres: komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl, do dnia 6 maja 2022 r.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

SPOTKANIE Z RADĄ NADZORCZĄ SBM STOKŁOSY W SPRAWIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ-STOKŁOSY

01.04.2022 r.

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wcześniejszą informacją, zapraszam w dniach 6 oraz 8 kwietnia br. od godziny 16 w sali konferencyjnej (pok. 121) w siedzibie SBM Stokłosy na spotkanie w sprawach dotyczących Spółdzielni. Głównym tematem będzie przedstawienie projektu Kierunków rozwoju Spółdzielni. 

Proszę o zgłaszanie ewentualnych pytań mailem na adres: rada@stoklosy.com.pl

Jeżeli zajdzie taka konieczność istnieje możliwość udziału w spotkaniu online, chętnych proszę o przesłanie adresu poczty elektronicznej na ww. adres, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.

                                                                                 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                                       Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY

                                                                                      Robert Skibiński

dotyczy budynku Wokalna 6.

31.03.2022 r.

szanowni mieszkańcy !!!

30.03.2022 r.

dotyczy budynków przy ul. Lachmana 1, 2, 4, 6, 7

29.03.2022 r.

DOTYCZY BUDYNKÓW PRZY UL.ZAMIANY 5, 6, 11

29.03.2022 r.

< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 114 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl