Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

06.04.2022 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY
oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości

 

Komisja Statutowa zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących Statutu SBM STOKŁOSY oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Rady Nieruchomości. Projekty w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Komisja Statutowa. Wersje papierowe można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Proczek, pokój nr 114, tel. 22 545 30 61, e-mail a.proczek@stoklosy.com.pl.

 

Konsultacje odbędą się w dniach 21, 22, 25, 26 i 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00, w biurze Spółdzielni, w sali nr 121. Ponieważ sala ta jednorazowo może pomieścić nie więcej niż 35 osób, zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swego udziału osobiście, telefonicznie lub mailowo do Pani Anny Proczek.

 

Uwagi do projektów w/w dokumentów można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres: komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl, do dnia 6 maja 2022 r.

 

Przewodniczący

Marek Zawacki

SPOTKANIE Z RADĄ NADZORCZĄ SBM STOKŁOSY W SPRAWIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ-STOKŁOSY

01.04.2022 r.

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wcześniejszą informacją, zapraszam w dniach 6 oraz 8 kwietnia br. od godziny 16 w sali konferencyjnej (pok. 121) w siedzibie SBM Stokłosy na spotkanie w sprawach dotyczących Spółdzielni. Głównym tematem będzie przedstawienie projektu Kierunków rozwoju Spółdzielni. 

Proszę o zgłaszanie ewentualnych pytań mailem na adres: rada@stoklosy.com.pl

Jeżeli zajdzie taka konieczność istnieje możliwość udziału w spotkaniu online, chętnych proszę o przesłanie adresu poczty elektronicznej na ww. adres, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.

                                                                                 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY

                                                                       Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY

                                                                                      Robert Skibiński

dotyczy budynku Wokalna 6.

31.03.2022 r.

szanowni mieszkańcy !!!

30.03.2022 r.

dotyczy budynków przy ul. Lachmana 1, 2, 4, 6, 7

29.03.2022 r.

< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 221 > >

Warszawa, dnia 30.03.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne interesanci są obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl