Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

DOTYCZY BUDYNKÓW PRZY UL.STOKŁOSY 1, 2/4, 7

29.03.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

s net i login do dokumentów na stronie SBM Stokłosy

29.03.2022 r.

Członków SBM STOKŁOSY zainteresowanych uzyskaniem dostępu (login i hasło) do systemu rozliczeniowego S-net prosimy o kontakt z Panią Anną Mazur, adres email  a.mazur@stoklosy.com.pl, kontakt telefoniczny 22 545 30 39.

 

Członków SBM STOKŁOSY zainteresowanych uzyskaniem dostępu (login i hasło) do materiałów publikowanych na stronie www.stoklosy.com.pl w części dedykowanej wyłącznie członkom Spółdzielni prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni, adres email  sekretariat@stoklosy.com.pl, kontakt telefoniczny 22 545 30 21.

Dot. dobudowy wind - ponowienie wniosku do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY

28.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

pismem z dnia 28.02.2022 r. został ponowiony wniosek do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY celem uzyskania środków finansowych na dalsze działania zmierzające do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidualnej zgody na budowę wind osobowych.

Ww. wniosek zostanie rozpatrzony po przedstawieniu kalkulacji środków niezbędnych na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dostępności.

Z uwagi na powyższe, wystąpiono o przedstawienie kompleksowych ofert cenowych na dobudowę wind osobowych. Po uzyskaniu ofert, wniosek z dnia 28.02.2022 r. zostanie uzupełniony o niezbędne dane.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 17.02.2022 r.

15.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 14.03.2022 r. w godz. 14:00-14:09 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

  • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9 - kwota nabycia 400.822,50 zł;
  • przy ul. Wacława Lachmana 1/69 - kwota nabycia 566.943,90 zł;
  • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71 - kwota nabycia 475.025,00 zł.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

#UrsynówPomagaUkrainie

02.03.2022 r.

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument.

28.02.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

z uwagi na treść otrzymanego pisma Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidulanej zgody na budowę wind osobowych, Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY po uzyskaniu oferty na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w fazie koncepcyjnej lokalizacji wind z uwzględnieniem dostępności wraz z wyliczeniem powierzchni zajmowanej pod realizację inwestycji, zwrócił się wnioskiem z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu 1.10.2021 r.) do Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY o korektę zakresu rzeczowego planu funduszu gospodarczo-finansowego na 2021 r. o koszt wykonania dokumentacji w sprawie budowy dźwigów osobowych. Na posiedzeniu w dniu 4.10.2021 r. Rada Nadzorcza nie przychyliła się do wniosku złożonego przez Zarząd SBM STOKŁOSY.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.02.2022 r. odbyło się robocze spotkanie z mieszkańcami SBM STOKŁOSY zainteresowanymi dobudową wind osobowych do budynków mieszkalnych z udziałem Prezesa Zarządu SBM STOKŁOSY oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, na którym poczyniono ustalenia:

  • Zarząd SBM STOKŁOSY ponowi wniosek do Rady Nadzorczej z 27.09.2021 r. celem uzyskania środków finansowych na dalsze działania zmierzające do zawarcia wieloletniej umowy dzierżawy i uzyskania indywidualnej zgody na budowę wind osobowych;
  • na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY będą publikowane również informacje z posiedzeń Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY dot. dobudowy wind osobowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

 

Wystawa w Domu Kultury Stokłosy 12.03-22.04.2022

24.02.2022 r.

 

Dom Kultury Stokłosy i Galeria U, będą mieć przyjemność gościć w marcu wystawę prac Iwony Ligęzy. Artystka jest absolwentką wydziału Grafiki Akadami Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej.

 

Motywem przewodnim jej prac jest kobieta. Poprzez uchwycenie aspektu cielesnego, intymnego, artystka pochyla się w równej mierze nad złożonością kobiecej natury oraz zagadnieniu odczuwania świata wewnętrznego i zewnętrznego przez kobiety. Ten obszar zgłębia głównie jej sztuka malarska z lat 2019-2022, która obejmie znaczną część wystawy.

 

Grafiki z cyklu „Maski i figury” do tworzenia, których Ligęza sięgnęła po abstrakcyjne formy, są zaś próbą autokreacji. Osobliwym ujęciem siebie jako jednostki/kobiety/ artystki w szerokim, społecznym kontekście.

 

Kolorystyka prac utrzymana w cielistych odcieniach i czerni, podkreśla kruchość i siłę najbardziej zmysłowego zagadnienia z jakim przyszło się zmierzyć sztuce-kobiety.

 

Wernisaż wystawy malarstwa i grafiki autorstwa Iwony Ligęzy, odbędzie się 12 marca (sobota) o godzinie 18:00 w Galerii U.

 

Prace będzie można podziwiać do 22 kwietnia.

 

Wstęp wolny.

Obowiązuje reżim sanitarny.

 

Wystawa sfinansowana ze środków dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Ponowny wniosek o interpretację

23.02.2022 r.

W załączeniu pismo z dnia 21.02.2022 r. (l.dz. NO/212/22), w którym Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się ponownie do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wydanie interpretacji co do zakresu i zastosowania przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

 

Czytaj dalej

dot. zabudowy przy ul. Zamiany 5, 6, 8, 10

21.02.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

 

Z wielką radością informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem SBM STOKŁOSY w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 29/5 z obrębu 1-10-09, które obejmowało zabudowę przy ul. Zamiany 5 (zob. mapa poniżej), została wydana w dniu 13.12.2021 r. Decyzja nr 369/2021 przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie o odmowie zwrotu ww. nieruchomości.

 

Z ogromną radością informujemy, że powyższa DECYZJA JEST PRAWOMOCNA.

 

TEREN ENKLAWY JEST WOLNY OD ROSZCZEŃ i możemy przystąpić do dalszych czynności, celem zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego! O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

OSTRZEŻENIE - SILNY WIATR

17.02.2022 r.

UWAGA!!!!

 

Z uwagi na powtarzające się regularnie silne incydenty wiatrowe oraz intensywne opady deszczu, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY zwraca się do Państwa z prośbą o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów na balkonach, w tym skrzynek z kwiatami tak, aby przy silnych wiatrach nie zostały one wywiane.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas trwania wichury, oraz nie przebywanie i nie parkowanie samochodów w pobliżu drzew.

 

Informujemy, że wszelkie szkody lub sytuacje związane ze złymi warunkami pogodowymi które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia szczególnie poza godzinami pracy biura Spółdzielni należy zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do Straży Pożarnej na numer 998.

< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 114 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl