Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

dot. ul. Zamiany, Stokłosy, Wokalnej oraz Pasaż Stokłosy 11

21.06.2022 r.

komitet domowy Zamiany 8

10.06.2022 r.

XIV WALNE ZGROMADZENIE - OŚWIADCZENIE

08.06.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w materiałach dostępnych w zakładce XIV Walne Zgromadzenie dostępnej dla członków po zalogowaniu zostało opublikowane oświadczenie Prezesa Zarządu SBM STOKŁOSY w nawiązaniu do pkt. 6C proponowanego porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia.

 

XIV WALNE ZGROMADZENIE - ROZPATRZONE POPRAWKI

08.06.2022 r.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że zgodnie z § 73 ust. 4 Statutu SBM STOKŁOSY do dnia 07.06.2022 r. (wtorek) do godziny 16:00 do biura Spółdzielni wpłynęły łącznie 2 wnioski z poprawkami do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia. W związku z zgłoszonymi przez Członków Spółdzielni poprawkami zostały wprowadzone zmiany w proponowanym porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.


Projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl po zalogowaniu, oraz do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Organizacyjnym (pok. 117 – poniedziałki od 8:00 do 18:00, wtorki, środy, czwartki od 8:00 do 16:00 piątki od 8:00 do 14:00).
Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 27.05.2022 r. w Dziale Organizacyjnym pok. 117.

 

Z poważaniem,
Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Pozostałe materiały są dostępne  w zakładce XIV Walne Zgromadzenie dostępnej dla członków po zalogowaniu.

fun ran przygoda z mapą na ursynowie

06.06.2022 r.

komunikat związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych rp

06.06.2022 r.

 

*Kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument.

zaproszenie na spotkanie

06.06.2022 r.

Informacja w sprawie spotkania z dnia 24.05.2022 r.

30.05.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.05.2022 r. w Domu Kultury Stokłosy odbyło się pierwsze spotkanie z Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY dotyczące możliwości dobudowy wind osobowych w zabudowie wielorodzinnej w obrębie Osiedla Stokłosy.

 

Dziękujemy za tak liczne przybycie!

W spotkaniu wzięło udział aż 55 osób.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem informacyjnym prezentowanym podczas spotkania - Prezentacja dot. dobudowy wind.

 

W wyniku złożonego przez Członków SBM STOKŁOSY wniosku do porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia, w pkt. 21 zaplanowano ponownie omówienie i rozpatrzenie spraw dotyczących realizacji dobudowy wind osobowych do budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Dlatego też gorąco zachęcamy do udziału w XIV Walnym Zgromadzeniu i zabrania głosu w dyskusji.

 

Serdecznie zapraszam!

Krzysztof Berliński

XIV WALNE ZGROMADZENIE - INFORMACJA

27.05.2022 r.

 

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że uchwałą nr 23/22 z dnia 26.05.2022 r., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez Członków Spółdzielni zostały wprowadzone zmiany w proponowanym porządku obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.


Projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl po zalogowaniu, oraz do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Organizacyjnym (pok. 117 – poniedziałki od 8:00 do 18:00, wtorki, środy, czwartki od 8:00 do 16:00 piątki od 8:00 do 14:00).
Zgodnie z § 73 ust. 2 Statutu projekty uchwał XIV Walnego Zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 27.05.2022 r. w Dziale Organizacyjnym pok. 117.

 

Z poważaniem,
Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Pozostałe materiały są dostępne  w zakładce XIV Walne Zgromadzenie dostępnej dla członków po zalogowaniu.

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.05.2022 r.

26.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że wobec braku złożenia ofert w wymaganym terminie Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY Uchwałą nr 22/22 z dnia 26.05.2022 r. unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 114 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl