Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Przetargi na roboty budowlane


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu 4 (czterech) balkonów wraz z robotami towarzyszącymi przy ul.: Stokłosy 1 lok. 48; Zamiany 14 lok. 59; Wokalna 2 lok. 17; Wokalna 8 lok. 42, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

09.07.2024 r. Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji w zakresie "Ekspertyza - wystąpienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej z określeniem warunków doprowadzenia drogi pożarowej lub wskazanie rozwiązań zamiennych zgodnych z przepisami ochrony przeciwpożarowej dla budynku mieszkalnego wielorodzi

09.07.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy okresowych 5-letnich przeglądów technicznych budynków wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY w zakresie instalac

08.07.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych przy ul. ZWM 1, ZWM 6, ZWM 8, ZWM 14

08.07.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany poziomów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Koncertowej 11 kl. II i III, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

03.07.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Stokłosy 1 lok. 48, Zamiany 14 lok. 59, Wokalna 2 lok. 17, Wokalna 8 lok. 42, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

03.07.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Koncertowej 3/5 znajdującego się w zasobach SBM STOKŁOSY

26.06.2024 r. Czytaj dalej

Dotyczy przetargu niegraniczonego nr 20/2024 - zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówinia

20.06.2024 r.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany poziomów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wielorodzinnych przy ul. Koncertowej 11 kl. II i III, znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

12.06.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach budynków wielorodzinnych przy ul. ZWM 1, ZWM 6, ZWM 8, ZWM 14, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

12.06.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy okresowych 5-letnich przeglądów technicznych budynków, pawilonów i garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi) znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY, w zakresie instalacji elektrycznych, piorunochronnej i oświetlenia terenu zewnętrznego

12.06.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Stokłosy 1 lok. 48, Zamiany 14 lok. 59, Wokalna 2 lok. 17, Wokalna 8 lok. 42, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

12.06.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na remont schodów zewnętrznych do remont schodów zewnętrznych do budynków wielorodzinnych SBM STOKŁOSY

11.06.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy okresowych pięcioletnich przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży, garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

11.06.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie na temat unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy okresowych pięcioletnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOK

04.06.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych przy ul. ZWM 1, ZWM 6, ZWM 8, ZWM 14

28.05.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Lachmana 7 w Warszawie, znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

17.05.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu schodów zewnętrznych do budynków przy ulicy Koncertowej 3/5 kl. II i V; Koncertowej 11 kl. II; Wokalnej 4 (dojście do lokali użytkowych); ZWM 8 kl. III; ZWM 13 kl. III i V; ZWM 13 (dojście do lokali użytkowych), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁ

09.05.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu schodów zewnętrznych do budynków wielorodzinnych do budynków przy ul.: Koncertowej 3/5 kl. II i V; Koncertowej 11 kl. II; Wokalnej 4 (dojście do lokali użytkowych); ZWM 8 kl. III; ZWM 13 kl. III i V; ZWM 13 (doj

26.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy okresowych pięcioletnich przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa

26.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy okresowych pięcioletnich przeglądów budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY, w zakresie instalacji elektrycznej, piorunochronnej i

26.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych przy ul. ZWM 1, ZWM 6, ZWM 8, ZWM 14, będących w zasobach SBM STOKŁOSY

26.04.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie uzupełniające do SIWZ nr 12_2024 z dnia 18.04.2024 - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Lachmana 7

26.04.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy okresowych 5-letnich przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

25.04.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy remontu uszkodzonych nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych i chodników na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

25.04.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług bieżącej konserwacji dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach wielorodzinnych i w pawilonach, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY, wraz z pełnieniem całodobowego dyżuru pogotowia technicznego

25.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Lachmana 7 w Warszawie będącym w zasobach SBM STOKŁOSY

22.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu schodów zewnętrznych do budynków przy ulicy Koncertowej 3/5 kl. II i V; Koncertowej 11 kl. II; Wokalnej 4 (dojście do lokali użytkowych); ZWM 8 kl. III; ZWM 13 kl. III i V; ZWM 13 (dojście do lokali użytkowych), znajdujących się w zasobach SBM STOK

10.04.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu dachu budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Koncertowej 3/5, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

25.03.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych i pawilonach, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY, wraz z pełnieniem dyżuru pogotowia technicznego

25.03.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy okresowych pięcioletnich przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, pawilonów wolnostojących, garaży i garaży wielostanowiskowych (z boksami garażowymi), znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

25.03.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy naprawy uszkodzonych nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych i chodników, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

25.03.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont opasek wokół budynków wielorodzinnych

22.03.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany zaworów cyrkulacyjnych, podpionowych typu MTCV w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

14.03.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zamiany 8, Zamiany 14, ZWM 13, ZWM 15, znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

14.03.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy wymiany dźwigów osobowych

03.03.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu opasek wokół budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY

27.02.2024 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Zamiany 5 i przy ul. ZWM 12 B

22.02.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Zamiany 8 w celu dostosowania do wymogów drogi pożarowej

22.02.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany zaworów cyrkulacyjnych podpionowych typu MTCV w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

16.02.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

16.02.2024 r.

Czytaj dalej

ogłoszenie w sprawie SIWZ do postępowania przetargowego z dnia 08.01.2024 r. w zakresie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zamiany 5 i przy ul. ZWM 12B

08.02.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w sprawie wyboru wykonawcy instalacji 7 szt. daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym przy ul. Bacewiczówny 2

29.01.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Zamiany 8, w celu dostosowania do wymogów drogi pożarowej, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Zamiany 5 i ul. ZWM 12B

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych znajdujących się zasobach SBM STOKŁOSY

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy instalacji 7 szt. daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym przy ul. Bacewiczówny 2

06.12.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług konserwacji ogólnobudowlanej w zasobach SBM STOKŁOSY

06.12.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie części zasobów SBM STOKŁOSY

04.12.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji ogólnobudowlanej w zasobach SBM STOKŁOSY

18.10.2023 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy, utrzymania czystości i porządku w części zasobów SBM STOKŁOSY

18.10.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Remont ciągów pieszo-jezdnych i chodników w rejonie budynków przy ul.: Koncertowej 7, 9, 11 (od strony wschodniej); Lachmana 6 i ZWM 8 (od strony wschodniej); chodników i schodów terenowych pomiędzy budynkami przy ul. Lachmana 2 i Lachmana 4 w Warszawie, na

31.08.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę schodów zewnętrznych do klatki nr II w budynku przy ul. Koncertowej 6 w Warszawie

31.08.2023 r. Czytaj dalej

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę dźwigów osobowych

22.08.2023 r. Czytaj dalej

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę wodomierzy

22.08.2023 r. Czytaj dalej

Unieważnienie przetargu na remont holi wejściowych klatek schodowych w budynku Stokłosy 2/4

21.07.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych znajdujących się zasobach SBM STOKŁOSY 28-06-2023

28.06.2023 r.

01.SIWZ

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - Zał. nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia Stokłosy 6 kl. I

05. Umowa - Zał. nr 2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia Wokalna 8 kl. I

06. Umowa - Zał. nr 3 Jednostkowy wykaz cen

07. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

08. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany schodów zewnętrznych do kl. II w budynku przy ul. Koncertowej 6

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany 2 dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Stokłosy 6 kl. I i Wokalna 8 kl. I.

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Koncertowej 11

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu holi wejściowych klatek schodowych w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Stokłosy 2/4 w Warszawie - 21/06/2023

22.06.2023 r.

01. SIWZ.pdf

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - zał. nr 6 jednostkowy wykaz cen

05. Umowa - zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

06. SIWZ - zał. nr 3 Wykaz robót

07. SIWZ - zał. nr 4 kosztotys nakładczy kl. I

08. SIWZ - zał. nr 5 kosztorys nakładczy kl. II

09. SIWZ - zał. nr 6 kosztorys nakładczy kl. III

10. SIWZ - zał. nr 7 kosztorys nakładczy kl. IV

11. SIWZ - zał. nr 8 kosztorys nakładczy kl. V

Remont uszkodzonych nawierzchni ciągów - unieważnienie przetargu

21.06.2023 r. Czytaj dalej

Remont holi wejściowych klatek schodowych w bud. Stokłosy 2/4 - unieważnienie przetargu

21.06.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu ciągów pieszo-jezdnych i chodników znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

07.06.2023 r.

1. SIWZ

2. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

3. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

4. Umowa - Zał. nr 1.1 rys. 1

5. Umowa - Zał. nr 2.1 rys. 2

6. Umowa - Zał. nr 3.1 rys. 3

7. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

8. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

9. SIWZ - Zał. nr 5.1 Przedmiar robót Zadanie 1

10. SIWZ - Zał. nr 5.2 Przedmiar robót Zadanie 2

11. SIWZ - Zał. nr 5.3 Przedmiar robót Zadanie 3

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz pawilonach wolnostojących znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

07.06.2023 r.

1. SIWZ

2. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

3. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

4. Umowa - Zał. nr 1 - Wykaz adresowy Etap I

5. Umowa - Zał. nr 2 - Wykaz adresowy Etap II

6. Umowa - Zał. nr 3 - Wykaz adresowy Etap III

7. Umowa - Zał. nr 4 - wzór karty wymiany wodomierzy w pomieszczeniach

8. Umowa - Zał. nr 5 - wzór karty wymiany wodomierzy dla lokali

9. Umowa - Zał. nr 6 Zakres wymiany wodomierzy

10. Umowa - Zał. 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

11. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

12. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu holi wejściowych klatek schodowych w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Stokłosy 2/4 w Warszawie

29.05.2023 r.

01. SIWZ

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - zał. nr 6 jednostkowy wykaz cen

05. Umowa - zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

06. SIWZ - zał. nr 3 Wykaz robót

07. SIWZ - zał. nr 4 kosztotys nakładczy kl. I

08. SIWZ - zał. nr 5 kosztorys nakładczy kl. II

09. SIWZ - zał. nr 6 kosztorys nakładczy kl. III

10. SIWZ - zał. nr 7 kosztorys nakładczy kl. IV

11. SIWZ - zał. nr 8 kosztorys nakładczy kl. V

Unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy dostawy i montażu modułowej altany śmietnikowej przy ul. Wokalnej 6 i 8.

04.05.2023 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NR 05/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH TZW. CIĘĆ DRZEW ORAZ WYKONANIE CIĘĆ KORYGUJĄCYCH NA KORONACH I PNIACH DRZEW NA TERENIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZASOBACH SBM STOKŁOSY

17.05.2022 r.

Czytaj dalej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY DO PRZEPROWADZENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH TZW. CIĘĆ DRZEW WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZEBRANYCH ODPADÓW DO UTYLIZACJI, ORAZ WYKONANIE CIĘĆ KORYGUJĄCYCH NA KORONACH I PNIACH DRZEW NA TERENIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZASOBACH SBM STOKŁOSY.

29.04.2022 r.

1. SIWZ - ciecia sanitarne

2. SIWZ - Zal 1 - oferta

3. SIWZ - Zal 2 - umowa

4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5 - warunki ciec

7. SIWZ - Zal 6 - wykaz drzew

8. SIWZ - Zal 7-19 - mapy

 

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Koncertowa 11, Zamiany 5, ZWM 4, ZWM 12 B w Warszawie znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY.

28.04.2022 r.

1. SIWZ - gaz

2. SIWZ - Zal 1 - oferta

3. SIWZ - Zal 2 - umowa

4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5 - Koncertowa 11 przedmiar

7. SIWZ - Zal 6 - Zamiany 5 przedmiar

8. SIWZ - Zal 7 - ZWM 4 przemiar

9. SIWZ - Zal 8 - ZWM 12B przedmiar

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NR 01/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZET