Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Remonty


 

PYTANIE: Mam zapowietrzone grzejniki (nie mam ogrzewania w mieszkaniu lub w jednym pokoju). Gdzie powinienem to zgłosić?

Jeśli po uruchomieniu systemu grzewczego występuje problem z grzejnikiem usterkę należy zgłosić do Spółdzielni telefonicznie pod numerem telefonu  (22) 545 30 48 w godzinach pracy Spółdzielni lub dzwoniąc pod numer  (22) 641 87 14 do Całodobowego Biura Zgłoszeń Awarii. Aby zapewnić mieszkańcom jak najlepszy kontakt w razie wystąpienia awarii bądź usterki, został uruchomiony dodatkowy numer awaryjny pod który można dzwonić wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni –  663 64 65 65 . Powyższy problem można również zgłosić osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w pokoju 110 w godzinach pracy Spółdzielni, bądź na naszej stronie internetowej  www.stoklosy.com.pl w zakładce ZGŁOŚ AWARIE.

Dla budynków:

 

 

PYTANIE: Planuję wymienić grzejniki w mieszkaniu. Czy powinienem to zgłosić do Spółdzielni?

Tak. Każdy montaż, demontaż bądź wymiana grzejników mogą być dokonywane przez użytkownika lokalu wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni, przy spełnieniu warunków określonych w tej zgodzie i zachowaniu obowiązujących przepisów.

 

 

PYTANIE: Zamierzam dokonać wymiany okien w moim mieszkaniu. Czy mogę liczyć w tej kwestii na pomoc Spółdzielni?

Spółdzielnia nie refunduje wymiany okien. Wymiany okien może być wykonana na własny koszt. Zamiar wymiany okien należy zgłosić do Spółdzielni w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym. Jeżeli wymiana okien wiąże się ze zmiana wyglądu zewnętrznego budynku, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Spółdzielni.

 

 

PYTANIE: Chcę przeprowadzić w mieszkaniu remont. Czy muszę o tym powiadomić Spółdzielnię ?

Wszelkie zmiany konstrukcyjne w lokalu, powodujące zmiany w układzie funkcjonalnym i standardzie, jak również prowadzenie prac naruszających instalacje, takie jak np. zmiana usytuowania wodomierzy, zabudowa części korytarza, balkonu lub galerii, czy układanie posadzek na płytach balkonowych itp., wymagają uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni (szczegółowe informacje znajdują się w § 8 „Regulaminu używania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w SBM STOKŁOSY”). Inne prace remontowe wewnątrz lokalu takie jak np. montaż mebli wbudowanych, montaż zmywalnych okładzin ściennych (boazerii, paneli), czy wymiana wanny na brodzik itp., nie wymagają uzyskania zgody Spółdzielni, jednak na pisemne wystąpienie osoby zainteresowanej Spółdzielnia określi szczegółowe warunki (np. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej) co może pomóc w prawidłowym przeprowadzeniu remontu. Niektóre prace remontowe wymienione powyżej można wykonać przy spełnieniu warunków określonych w § 8 pkt 2 „Regulaminu używania lokali oraz zasad porządku domowego i współżycia mieszkańców w SBM STOKŁOSY”. Wszystkie wymienione powyżej prace, użytkownik lokalu wykonuje na własny koszt i ryzyko.

 

 

PYTANIE: Czy mogę zainstalować antenę satelitarną lub zewnętrzne urządzenie klimatyzacyjne?

Użytkownik lokalu może zainstalować, na swój koszt i ryzyko, na zewnątrz lokalu antenę satelitarną, wyłączne po uprzednim wskazaniu przez Spółdzielnię miejsca i sposobu mocowania anteny oraz prowadzenia kabla. Warunki instalacji klimatycznej także określa na piśmie Spółdzielnia, do której należy występować z stosownym wnioskiem. Dokonywanie wszelkich przeróbek na zewnątrz lokalu może być dokonywane przez użytkownika lokalu, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni, przy spełnieniu warunków określonych w tej zgodzie i zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.