Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Prawidłowa Eksploatacja Mieszkań


 

PYTANIE: Mam zastrzeżenia do jakości sprzątania klatki oraz okolic bloku w którym mieszkam. Komu mam zgłosić słabą jakość usług sprzątania?

Wszystkie uwagi dotyczące utrzymania czystości na klatkach schodowych i terenach przyległych do budynków będących w zasobach Spółdzielni należy zgłaszać do właściwego administratora w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 110 lub telefonicznie pod poniżej podanymi numerami telefonów w godzinach pracy Spółdzielni:

Dla budynków:

Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

Symfonii 1, 2, 3, 4, 5,

Wokalna 2, 3, 4, 6, 8

domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej

 (22) 545 30 46

Dla budynków:

Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

Związku Walki Młodych (ZWM) 1, 3, 4, 5

 (22) 545 30 49

Dla budynków:

Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

Związku Walki Młodych (ZWM) 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 i 24

 (22) 545 30 47

 

 

PYTANIE: Kto zarządza (do kogo należą) place zabaw / piaskownice znajdujące się przy blokach SBM STOKŁOSY?

Za tereny rekreacyjne (urządzenia zabawowe, piaskownice itp.) znajdujące się na terenie Spółdzielni oraz za ich stan techniczny bezpośrednio odpowiada zarządca nieruchomości, tj. SBM STOKŁOSY. Wszelkie pytania, uwagi i zastrzeżenia należy zgłaszać do właściwego administratora w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 110 lub telefonicznie pod poniżej podanymi numerami telefonów w godzinach pracy Spółdzielni, w zależności od lokalizacji terenów rekreacyjnych:

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

Symfonii 1, 2, 3, 4, 5,

Wokalna 2, 3, 4, 6, 8

domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej

 (22) 545 30 46

Dla budynków:

Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

Związku Walki Młodych (ZWM) 1, 3, 4, 5

 (22) 545 30 49

Dla budynków:

Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

Związku Walki Młodych (ZWM) 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 i 24

 (22) 545 30 47

 

 

PYTANIE: Gdzie można zgłaszać uwagi o zaleganiu nieczystości z gospodarstw domowych lub odpadów wielkogabarytowych?

Od 01 sierpnia 2013 r. za wywóz odpadów odpowiada m. st. Warszawa. W związku z powyższym wszelkie uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami można kierować telefonicznie:

Infolinia Urzędu m.st. Warszawy


Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 19 115

 (22) 44 34 501

 (22) 44 34 500

Uwagi i pytania dotyczące odbioru odpadów można kierować do firmy SITA wywożącej odpady.

Infolinia SITA:

z telefonów stacjonarnych


z telefonów komórkowych

 0 801 55 74 82

 (+48) 22 55 80 697

 

 

PYTANIE: Jak prawidłowo odczytywać wodomierze?

Przykładowy odczyt opisany został poniżej.

Uwaga! Wodomierze zimnej wody mają obok liczydła kółeczka koloru niebieskiego. Wodomierze ciepłej wody mają kółeczka koloru czerwonego (patrz rysunek).

W przypadku, gdy w mieszkaniu są tylko dwa wodomierze, wówczas należy wypełnić tylko jedną kolumnę (kuchnia bądź łazienka).

Prosimy o sprawdzenie przy okazji stanu zaworów odcinających, znajdujących się przy wodomierzach – należy je zamknąć, sprawdzić czy po otwarciu baterii nie leci woda i ponownie je całkowicie otworzyć. Uszkodzenie zaworu należy zgłosić do Spółdzielni.

Wypełnioną kartkę z odczytami należy wrzucić do skrzynki pocztowej z napisem SBM STOKŁOSY lub przekazać bezpośrednio do pokoju 110 w Spółdzielni bądź przesłać drogą mailową na adres: odczyty@stoklosy.com.pl

Osoby niebędące w stanie samodzielnie dokonać odczytu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 545-30-48 (w godzinach pracy Spółdzielni) w celu uzyskania informacji o możliwych terminach odpłatnego odczytu wskazań wodomiarów przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię. Koszt odczytu pojedynczego wodomierza wyniesie 3,00 zł/szt brutto.

W przypadku, gdy Użytkownik lokalu nie dostarczy w wyznaczonym terminie odczytu wodomierzy i nie udostępni wodomierzy do odpłatnego ich odczytu wówczas koszty zużycia wody i odprowadzanie ścieków naliczane będą zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni zasadami.

P.S. Przypominamy o konieczności zamykania wszystkich zaworów odcinających wodę w przypadku dłuższego wyjazdu np. na weekend czy też wakacje.