Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

RADY NIERUCHOMOŚCI


RADY NIERUCHOMOŚCI

 

Zadaniem Rady Nieruchomości jest integrowanie środowiska mieszkańców domu oraz pomoc pozostałym organom Spółdzielni w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów i potrzeb tego środowiska:

- Rada Nieruchomości jest reprezentacją mieszkańców domu wobec pozostałych organów Spółdzielni;

- Rada Nieruchomości składa się z 3 - 5 osób wybranych, na okres trzech lat, spośród członków zamieszkałych w domu Spółdzielni;

- Rada Nieruchomośći dokonuje we własnym gronie wyboru przewodniczącego i sekretarza;

- w zebraniach Rady Nieruchomośći ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym wydelegowany członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Zarząd pracownik Spółdzielni oraz pełnoletni mieszkańcy danego domu;

- członkowie Rady Nieruchomośći są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym na zebraniu członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku;

- zebranie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub minimum 10% członków zamieszkałych w budynku. Zebranie powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku;

- zebranie Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku może dokonać wyboru i odwoływać członków Rady Nieruchomośći, jeżeli liczba członków biorących udział w głosowaniu jest co najmniej dwukrotnie większa od liczby wybieranych członków Rady Nieruchomości.

 


 

RADA NIERUCHOMOŚCI  OKRES KADENCJI RADY NIERUCHOMOŚCI CZŁONKOWIE RADY NIERUCHOMOŚCI
Stokłosy 2/4 13.09.2021-12.09.2024
 • Andrzej Rogiński
 • Anna Czarnecka
 • Piotr Kaniuga
 • Andrzej Ostrowski
Elegijna/Okaryny 18.10.2021-17.10.2024
 • Beata Tyc-Panek
 • Beata Trębacz
 • Kazimierz Lewandowski
 • Zbigniew Powałka
Zamiany 8 08.06.2022-07.06.2025
 • Katarzyna Miszczak - Mijakowska
 • Katarzyna Szturemska
 • Ryszard Tukendorf
Zamiany 5 17.10.2022-16.10.2025
 • Krzysztof Chodak
 • Danuta Malitka - Górska
 • Elżbieta Słotwińska
 • Janusz Szcześniak
Związku Walki Młodych 15 23.01.2023-22.01.2026
 • Grażyna Krawczyk
 • Julian Lewandowski
 • Anna Nowakowska 
 • Adam Dylewski
Koncertowa 11 04.03.2024-03.03.2027
 • Tomasz Tomzik
 • Beata Rosińska
 • Piotr Barczak
 • Piotr Głąbski
 • Bogdan Antos

 

Rada Nieruchomości Stokłosy 2/4

Dnia 13 wrzesnia 2021r. odbyło się zebranie członków SBM "Stokłosy" mieszkających w budynku przy ul. Stoklosy 2/4. Zostało ono zwołane na wniosek 42 osób. Nalezy się im podziękowanie za wyrażenie woli powołania Komitetu Domowego - jako reprezentacjinaszych wspólnych interesów. W zebraniu uczestniczyło 17 osoób. Sprawnie poprowadziła je Pani Anna Czarnecka. Zarząd Spółdzielni reprezentował Pan Prezes Krzysztof Berliński. Nie przybył nikt z Rady Nadzorczej Spółdzielni. Zebranie wybrało pięcioosobową Radę Nieruchomości w składzie: Anna Czarnecka, Piotr Kaniuga, Andrzej Ostrowski, Andrzej Rogiński, Tomasz Sikora. Przeznaczają oni część swojego czasu wolnego dla naszej społeczności.

Rada Nieruchomości, na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: 

 • Sekretarz - Pan Andrzej Rogiński (klatka V)

Członkowie:                               

 •  Pani Anna Czarnecka (klatka I)
 •  Pan Piotr Kaniuga (klatka IV)
 •  Pan Andrzej Ostrowski (klatka II)

 

 

Rada Nieruchomości Elegijna i Okaryny 

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 14 członków Spółdzielni zamieszkałych w zespole domów jednorodzinnych przy ul.Elegijnej i Okaryny, zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 18.10.2021r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Rady Nieruchomości zamieszkałych w zespole domów jednorodzinnych.

 Rada Nieruchomości ukonstytuował się następująco:

 • Sekretarz -  Pani Barbara Tyc-Panek

Członkowie:

 • Pani Beata Trębacz
 • Pan Kazimierz Lewandowski
 • Pan Zbigniew Powałka

 

Rada Nieruchomośći Zamiany 8

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 12 członków Spółdzielni zamieszkałych w  budynku wielorodzinnym przy Zamiany 8, zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 08.06.2022r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Rady Nieruchomości zamieszkałych w budynku wielorodzinnym.

 Rada Nieruchomości ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pani Katarzyna Miszczak - Mijakowska
 • Sekretarz - Pani Katarzyna Szturemska

Członek:

 • Pan Ryszard Tukendorf

 

Rada Nieruchomości Zamiany 5

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 25 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ul. Zamiany 5, zgodnie z § 96 - 98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 17.10.2022 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Rady Nieruchomości zamieszkałych w budynku przy ul. Zamiany 5.

Rada Nieruchomości ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pan Krzysztof Chodak
 • Sekretarz - Pani Danuta Malitka - Górska

Członkowi:

 • Pani Elżbieta Słotwińska
 • Janusz Szcześniak   

 

Rada Nieruchomości Związku Walki Młodych 15

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 60 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ul. Związku Walki Młodych 15, zgodnie z § 96 - 98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 23.01.2023 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyboru członków Rady Nieruchomości zamieszkałych w budynku przy ul. Związku Walki Młodych 15.

Rada Nieruchomości ukonstytuował się następująco:

 • Przewodniczący - Pani Grażyna Krawczyk
 • Sekretarz - Julian Lewandowski

​Członkowie:

 • Anna Nowakowska
 • Adam Dylewski   

 

Rada Nieruchomości Koncertowa 11

Uprzejmie informujemy, że na wniosek 29 członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ul. Koncertowej 11, zgodnie z § 96-98 Statutu SBM STOKŁOSY w dniu 04.03.2024 r. odbyło się zebranie inauguracyjne w celu dokonania wyborów członków Rady Nieruchomości zamieszkałych w budynku przy ul. Koncertowej 11.

Rada Nieruchomości ukonstytuowała się następująco:

 • Przewodniczący - Tomasz Tomzik
 • Sekretarz - Beata Rosińska

​Członkowie:

 • Piotr Barczak
 • Piotr Głąbski
 • Bogdan Antos