Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Przetargi na roboty budowlane


Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany zaworów cyrkulacyjnych podpionowych typu MTCV w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

16.02.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany oświetlenia na klatkach schodowych i w piwnicach w budynkach wielorodzinnych znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

16.02.2024 r.

Czytaj dalej

ogłoszenie w sprawie SIWZ do postępowania przetargowego z dnia 08.01.2024 r. w zakresie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Zamiany 5 i przy ul. ZWM 12B

08.02.2024 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w sprawie wyboru wykonawcy instalacji 7 szt. daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym przy ul. Bacewiczówny 2

29.01.2024 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Zamiany 8, w celu dostosowania do wymogów drogi pożarowej, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Zamiany 5 i ul. ZWM 12B

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych znajdujących się zasobach SBM STOKŁOSY

15.01.2024 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy instalacji 7 szt. daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym przy ul. Bacewiczówny 2

06.12.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na świadczenie usług konserwacji ogólnobudowlanej w zasobach SBM STOKŁOSY

06.12.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzątanie części zasobów SBM STOKŁOSY

04.12.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji ogólnobudowlanej w zasobach SBM STOKŁOSY

18.10.2023 r.

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy, utrzymania czystości i porządku w części zasobów SBM STOKŁOSY

18.10.2023 r.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Remont ciągów pieszo-jezdnych i chodników w rejonie budynków przy ul.: Koncertowej 7, 9, 11 (od strony wschodniej); Lachmana 6 i ZWM 8 (od strony wschodniej); chodników i schodów terenowych pomiędzy budynkami przy ul. Lachmana 2 i Lachmana 4 w Warszawie, na

31.08.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę schodów zewnętrznych do klatki nr II w budynku przy ul. Koncertowej 6 w Warszawie

31.08.2023 r. Czytaj dalej

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę dźwigów osobowych

22.08.2023 r. Czytaj dalej

ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wymianę wodomierzy

22.08.2023 r. Czytaj dalej

Unieważnienie przetargu na remont holi wejściowych klatek schodowych w budynku Stokłosy 2/4

21.07.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany dwóch dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych znajdujących się zasobach SBM STOKŁOSY 28-06-2023

28.06.2023 r.

01.SIWZ

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - Zał. nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia Stokłosy 6 kl. I

05. Umowa - Zał. nr 2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia Wokalna 8 kl. I

06. Umowa - Zał. nr 3 Jednostkowy wykaz cen

07. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

08. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany schodów zewnętrznych do kl. II w budynku przy ul. Koncertowej 6

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany 2 dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. Stokłosy 6 kl. I i Wokalna 8 kl. I.

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Koncertowej 11

28.06.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu holi wejściowych klatek schodowych w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Stokłosy 2/4 w Warszawie - 21/06/2023

22.06.2023 r.

01. SIWZ.pdf

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - zał. nr 6 jednostkowy wykaz cen

05. Umowa - zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

06. SIWZ - zał. nr 3 Wykaz robót

07. SIWZ - zał. nr 4 kosztotys nakładczy kl. I

08. SIWZ - zał. nr 5 kosztorys nakładczy kl. II

09. SIWZ - zał. nr 6 kosztorys nakładczy kl. III

10. SIWZ - zał. nr 7 kosztorys nakładczy kl. IV

11. SIWZ - zał. nr 8 kosztorys nakładczy kl. V

Remont uszkodzonych nawierzchni ciągów - unieważnienie przetargu

21.06.2023 r. Czytaj dalej

Remont holi wejściowych klatek schodowych w bud. Stokłosy 2/4 - unieważnienie przetargu

21.06.2023 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu ciągów pieszo-jezdnych i chodników znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

07.06.2023 r.

1. SIWZ

2. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

3. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

4. Umowa - Zał. nr 1.1 rys. 1

5. Umowa - Zał. nr 2.1 rys. 2

6. Umowa - Zał. nr 3.1 rys. 3

7. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

8. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

9. SIWZ - Zał. nr 5.1 Przedmiar robót Zadanie 1

10. SIWZ - Zał. nr 5.2 Przedmiar robót Zadanie 2

11. SIWZ - Zał. nr 5.3 Przedmiar robót Zadanie 3

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych oraz pawilonach wolnostojących znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY

07.06.2023 r.

1. SIWZ

2. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

3. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

4. Umowa - Zał. nr 1 - Wykaz adresowy Etap I

5. Umowa - Zał. nr 2 - Wykaz adresowy Etap II

6. Umowa - Zał. nr 3 - Wykaz adresowy Etap III

7. Umowa - Zał. nr 4 - wzór karty wymiany wodomierzy w pomieszczeniach

8. Umowa - Zał. nr 5 - wzór karty wymiany wodomierzy dla lokali

9. Umowa - Zał. nr 6 Zakres wymiany wodomierzy

10. Umowa - Zał. 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

11. SIWZ - Zał. nr 3 Wykaz robót

12. SIWZ - Zał. nr 4 Wykaz pracowników

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu holi wejściowych klatek schodowych w budynku wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Stokłosy 2/4 w Warszawie

29.05.2023 r.

01. SIWZ

02. SIWZ - Zał. nr 1 Oferta

03. SIWZ - Zał. nr 2 Umowa

04. Umowa - zał. nr 6 jednostkowy wykaz cen

05. Umowa - zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

06. SIWZ - zał. nr 3 Wykaz robót

07. SIWZ - zał. nr 4 kosztotys nakładczy kl. I

08. SIWZ - zał. nr 5 kosztorys nakładczy kl. II

09. SIWZ - zał. nr 6 kosztorys nakładczy kl. III

10. SIWZ - zał. nr 7 kosztorys nakładczy kl. IV

11. SIWZ - zał. nr 8 kosztorys nakładczy kl. V

Unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy dostawy i montażu modułowej altany śmietnikowej przy ul. Wokalnej 6 i 8.

04.05.2023 r. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NR 05/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH TZW. CIĘĆ DRZEW ORAZ WYKONANIE CIĘĆ KORYGUJĄCYCH NA KORONACH I PNIACH DRZEW NA TERENIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZASOBACH SBM STOKŁOSY

17.05.2022 r.

Czytaj dalej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY DO PRZEPROWADZENIA PRAC PIELĘGNACYJNYCH TZW. CIĘĆ DRZEW WRAZ Z PRZEKAZANIEM ZEBRANYCH ODPADÓW DO UTYLIZACJI, ORAZ WYKONANIE CIĘĆ KORYGUJĄCYCH NA KORONACH I PNIACH DRZEW NA TERENIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZASOBACH SBM STOKŁOSY.

29.04.2022 r.

1. SIWZ - ciecia sanitarne

2. SIWZ - Zal 1 - oferta

3. SIWZ - Zal 2 - umowa

4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5 - warunki ciec

7. SIWZ - Zal 6 - wykaz drzew

8. SIWZ - Zal 7-19 - mapy

 

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Koncertowa 11, Zamiany 5, ZWM 4, ZWM 12 B w Warszawie znajdujących się w zasobach SBM STOKŁOSY.

28.04.2022 r.

1. SIWZ - gaz

2. SIWZ - Zal 1 - oferta

3. SIWZ - Zal 2 - umowa

4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5 - Koncertowa 11 przedmiar

7. SIWZ - Zal 6 - Zamiany 5 przedmiar

8. SIWZ - Zal 7 - ZWM 4 przemiar

9. SIWZ - Zal 8 - ZWM 12B przedmiar

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NR 01/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKONAWCY BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z 8 PRZYŁĄCZAMI WODY DLA WYBRANYCH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY ELEGIJNEJ W WARSZAWIE.

03.03.2022 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA NR 02/2022 PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYBÓR WYKONAWCY BUDOWY 22 PRZYŁĄCZY WODY DLA WYBRANYCH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY ULICY ELEGIJNEJ W WARSZAWIE.

28.02.2022 r.

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy 22 przyłączy wody dla budynków jednorodzinnych przy ul. Elegijnej w Warszawie

14.01.2022 r.

0. Ogloszenie
1. SIWZ
2. SIWZ - Zal 1 - oferta
3. SIWZ - Zal 2 - umowa + zalacznik
4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot
5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow
6. SIWZ - Zal 5 - kosztorys przylacza wody
7. SIWZ - Zal 6 - jednostkowe ceny
8. SIWZ - Zal 7 - Elegijna 1 projekt
9. SIWZ - Zal 8 - Elegijna 2 projekt
10. SIWZ - Zal 9 - Elegijna 3 projekt
11. SIWZ - Zal 10 - Elegijna 7 projekt
12. SIWZ - Zal 11 - Elegijna 9 projekt
13. SIWZ - Zal 12 - Elegijna 11 projekt
14. SIWZ - Zal 13 - Elegijna 13 projekt
15. SIWZ - Zal 14 - Elegijna 15 projekt
16. SIWZ - Zal 15 - Elegijna 17 projekt
17. SIWZ - Zal 16 - Elegijna 19 projekt
18. SIWZ - Zal 17 - Elegijna 21 projekt
19. SIWZ - Zal 18 - Elegijna 23 projekt
20. SIWZ - Zal 19 - Elegijna 25 projekt
21. SIWZ - Zal 20 - Elegijna 27 projekt
22. SIWZ - Zal 21 - Elegijna 29 projekt
23. SIWZ - Zal 22 - Elegijna 31 projekt
24. SIWZ - Zal 23 - Elegijna 37 projekt
25. SIWZ - Zal 24 - Elegijna 43 projekt
26. SIWZ - Zal 25 - Elegijna 47 projekt
27. SIWZ - Zal 26 - Elegijna 49 projekt
28. SIWZ - Zal 27 - Elegijna 65 projekt
29. SIWZ - Zal 28 - Elegijna 67 projekt

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wody dla 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Elegijnej w Warszawie

14.01.2022 r.

0. Ogloszenie
1. SIWZ
2. SIWZ - Zal 1 - oferta
3. SIWZ - Zal 2 - umowa+zal
4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot
5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow
6. SIWZ - Zal 5 - przedmiar wodociag
7. SIWZ - Zal 6 - jednostkowe ceny
8. SIWZ - Zal 7 - kosztorys przylacze wody
9. SIWZ - Zal 8 - Elegijna 4 projekt
10. SIWZ - Zal 9 - Elegijna 6 projekt
11. SIWZ - Zal 10 - Elegijna 8 projekt
12. SIWZ - Zal 11 - Elegijna 10 projekt
13. SIWZ - Zal 12 - Elegijna 12 projekt
14. SIWZ - Zal 13 - Elegijna 14 projekt
15. SIWZ - Zal 14 - Elegijna 16 projekt
16. SIWZ - Zal 15 - Elegijna 18 projekt

WYNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 02/2021 DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY DOSTAWY, MONTAŻU I KONSERWACJI SZLABANÓW NA TERENIENIE BĘDĄCYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI.

12.01.2022 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy i montażu 5 sztuk modułowych altan śmietnikowych usytuowanych na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY, usytuowanych w rejonie budynków wielorodzinnych przy ulicach: Zamian

30.07.2021 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 07/2021 na wybór wykonawcy remontu drogi wewnętrznej w rejonie budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Lachmana 1 w Warszawie.

29.07.2021 r. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 10/2021 w sprawie wyboru wykonawcy demontażu i wymiany instalacji elektrycznej dla potrzeb wentylacji oraz wentylacyjnej NW 3 wg projektu na I piętrze w „Sali teatralnej” budynku Domu Kultury przy ul.

27.07.2021 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na demontaż i wymianę instalacji elektrycznej dla potrzeb wentylacji oraz wentylacyjnej NW-3 wg projektu na I piętrze w „Sali teatralnej” budynku Domu Kultury przy ul. Lachmana 5 w Warszawie.

06.07.2021 r.

0. Ogloszenie

1. SIWZ

2. SIWZ - Zal 1 oferta

3. SIWZ - Zal 2 umowa

4. SIWZ - Zal 3 wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5A k.inwestorski

7. SIWZ - Zal 5B k.inwestorski

8. SIWZ - Zal 5C k.inwestorski

9. SIWZ - Zal 5D k.inwestorski

10. SIWZ - Zal 6 k.inwestorski wentylacja

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dostawy i montażu 5 szt modułowych altan śmietnikowych, na terenie znajdującym się w zasobach SBM STOKŁOSY, usytuowanych w rejonie budynków wielorodzinnych przy ulicach: Zamiany 5, Zamiany 9, Stokłosy 1/7, Symfonii 1, ZWM 13 w Warszawie.

06.07.2021 r.

0. Ogłoszenie - altany 5

1. SIWZ altany 5 szt

2. SIWZ - Zal 1 oferta

3. SIWZ - Zal 2 umowa

4. Umowa - Zal 1 jedn wykaz cen

5. Umowa - Zal 2 specyfikacja

6. Umowa - Zal 3 Stoklosy 1.7

7. Umowa - Zal 4 Symfonii 1

8. Umowa - Zal 5 Zamiany 5

9. Umowa - Zal 6 Zamiany 9

10. Umowa - Zal 7 ZWM 13

11. SIWZ - Zal 3 wykaz robot

12. SIWZ - Zal 4 wykaz pracownikow

Unieważnienie - Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji wentylacyjnej oraz wentylacyjnej na I piętrze (etap I – NW 3) „Sali teatralnej” w budynku Domu Kultury

28.06.2021 r. Czytaj dalej

Unieważnienie - WYBÓRU WYKONAWCY BUDOWY 21 PRZYŁĄCZY WODY DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH USYTUOWANYCH PRZY UL. ELEGIJNEJ W WARSZAWIE, BĘDĄCYCH W ZASOBACH SBM STOKŁOSY

28.06.2021 r. Czytaj dalej

Unieważnienie - Budowa wodociągu wraz wykonaniem przyłączy wody dla 9 budynków jednorodzinnych usytuowanych przy ul. Elegijnej w Warszawie, będących w zasobach SBM STOKŁOSY

28.06.2021 r. Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji wentylacyjnej oraz wentylacyjnej na I piętrze (etap I – NW 3) „Sali teatralnej” w budynku Domu Kultury przy ul. Lachman

15.06.2021 r.

0. Ogloszenie - DK elektryka i wentylacja

1. SIWZ - DK elektryka i wentylacja

2. SWIZ - Zal 1 - DK oferta

3. SIWZ - Zal 2 - DK umowa

4. SIWZ - Zal 3 - wykaz robot

5. SIWZ - Zal 4 - wykaz pracownikow

6. SIWZ - Zal 5A - roboty elektryczne

7. SIWZ - Zal 5B - roboty elektryczne

8. SIWZ - Zal 5C - roboty elektryczne

9. SIWZ - Zal 5D - roboty elektryczne

10. SIWZ - Zal 6 - wentylacja

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu drogi wewnętrznej w rejonie budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Lachmana 1 w Warszawie, na terenie będącym w zasobach SBM STOKŁOSY

15.06.2021 r.