Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

O Spółdzielni


O NAS


Spółdzielnia Mieszkaniowa STOKŁOSY powstała 08 grudnia 1990 r. w wyniku podziału Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW, poprzez wydzielenie zasobów oraz członków, których prawa majątkowe i spółdzielcze były związane z Osiedlem Stokłosy. Osobowość prawną uzyskała 16 stycznia 1992 r., po wpisie do rejestru sądowego pod numer ARS 3051. W 1995 r. Spółdzielnia zmieniła swoją nazwę na Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY.


Od maja 2001 r. Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY jest wpisana, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010235. Zasadniczym zadaniem SBM STOKŁOSY jest eksploatacja zasobów mieszkaniowych.