Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

O Spółdzielni


O NAS


Spółdzielnia Mieszkaniowa STOKŁOSY powstała 08 grudnia 1990 r. w wyniku podziału Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego URSYNÓW, poprzez wydzielenie zasobów oraz członków, których prawa majątkowe i spółdzielcze były związane z Osiedlem Stokłosy. Osobowość prawną uzyskała 16 stycznia 1992 r., po wpisie do rejestru sądowego pod numer ARS 3051. W 1995 r. Spółdzielnia zmieniła swoją nazwę na Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY.


Od maja 2001 r. Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY jest wpisana, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010235. Zasadniczym zadaniem SBM STOKŁOSY jest eksploatacja zasobów mieszkaniowych.