Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Skład Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, wybrana na XIII Walnym Zgromadzeniu 15 czerwca 2019 r. na trzyletnią X kadencję.

 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej i przynależność do Komisji Rady.
1. Robert Skibiński Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Sławomir Litwin Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
3. Ewa Bakalarska Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
4. Marek Zawacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Stefan Karpiński Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
6. Katarzyna Mech-Błaszkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej
7. Rafał Fijorek Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej 
8. Rafał Grzegorzewski Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
9. Bożena Skowrońska-Nojszewska Członek Komisji Rewizyjnej
10. Marek Śliwak Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej X kadencji nastąpiło 25 czerwca 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy, że celem umówienia się na spotkanie z Przewodniczącym  Rady Nadzorczej należy kontaktować się z pracownikiem obsługującym Radę Nadzorczą bądź bezpośrednio z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

Zapytania dotyczące działań Rady proszę kierować na adres:

rada@stoklosy.com.pl

 

Kontakt z pracownikiem SBM Stokłosy obsługującym Radę:

 22 545 30 30

 

Bezpośredni kontakt z Przewodniczącym Rady Nadzorczej SBM Stokłosy:

 502 182 031