Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Skład Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, wybrana na XIV Walnym Zgromadzeniu 10 czerwca 2022 r. na XI kadencję na lata 2022-2025

 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej i przynależność do Komisji Rady.
1. Stanisław Werner Przewodniczący Rady Nadzorczej; Członek Komisji Rewizyjnej i Terenowo - Prawnej
2. Bożena Skowrońska - Nojszewska Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej
3. Anna Krasiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej; Członek Komisji Rewizyjnej i Terenowo- Prawnej
4. Jolanta Jerczyńska Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
5. Karol Hauptmann Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Rafał Fijorek Przewodniczący Komisji Terenowo - Prawnej; Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
7. Tomasz Sikora Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Terenowo - Prawnej
8. Krzysztof Dobrowolski Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej oraz Rewizyjnej
9. Henryk Socha Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

 

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej XI kadencji nastąpiło 23 czerwca 2022 r.

 

 

Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:

 

22 545 30 30

 

rada@stoklosy.com.pl

 

osobiście w pok. 117 u pracownika obsługującego Radę Nadzorczą

 

 

Radę Nadzorczą obsługuje Pani Małgorzata Piechotka