Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI MONTAŻ WIND

Skład Rady Nadzorczej


Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2016 r. wybrało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
W dniu 23 czerwca br. nastąpiło ukonstytuowanie Rady Nadzorczej.

Pracę Rady Nadzorczej organizuje trzyosobowe Prezydium Rady:
Artur Krysztofiak - Przewodniczący Rady,
Lechosław Uszyński - Z-ca Przewodniczącego,
Stanisław Werner - Sekretarz Rady.
Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY pracuje poprzez trzy stałe komisje:

Komisja Rewizyjną w składzie: 
Wanda Reutt-Osińska - Przewodniczący,
Artur Sejwa, Stanisław Werner, Hanna Wiktorko - członkowie Komisji.

Komisja Eksploatacyjno - Techniczną w składzie: 
Bogdan Wróblewski - Przewodniczący,
Stefan Karpiński, Henryk Socha, Lechosław Uszyński – członkowie Komisji.

Komisja Terenowo-Prawną w składzie:
Stanisław Werner - Przewodniczący,
Lechosław Uszyński, Bogdan Wróblewski – członkowie Komisji.


 

Kontakt z Radą Nadzorczą

Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
osobiście w pok. 117 u pracownika obsługującego Radę Nadzorczą, pod nr telefonu  (22) 545-30-31
drogą e-mailową na adres rada@stoklosy.com.pl
Radę Nadzorczą obsługuje Barbara Mieczkowska - st. specjalista ds. samorządowych w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 18.00,
wtorek od 8.00 do 16.00,
środa i czwartek od 10.00 do 16.00.