Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Przetargi inne


Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.05.2022 r.

26.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że wobec braku złożenia ofert w wymaganym terminie Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY Uchwałą nr 22/22 z dnia 26.05.2022 r. unieważnił postępowanie przetargowe na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Zmiana godziny przeprowadzenia przetargu ustnego

25.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 21/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 25.05.2022 r. z przyczyn organizacyjnych wprowadzono zmianę w treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. dot. przetargu ogłoszonego w dniu 4.05.2022 r. 

 

Wobec powyższego zmianie uległa godzina przeprowadzenia przetargu ustnego. 

 

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 26.05.2022 r. godz. 10:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 4.05.2022 R.

04.05.2022 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia
umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

WARSZAWA, UL. ZAMIANY 10/2 – powierzchnia użytkowa 71,9 m2

(4 pokoje, parter, rok budowy 1980, stan dobry, powierzchnia pomieszczenia przynależnego 4,85 m2)

 


 

CENA WYWOŁAWCZA: 757.337,00 zł

WADIUM: 75.500,00 zł

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 25.05.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

 


 

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 25.05.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. ZAMIANY 10/2 w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26.05.2022 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 26.05.2022 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu na stronie internetowej Spółdzielni www.stoklosy.com.pl lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 12.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 oraz
 • 19.05.2022 r. w godz. 9:00 – 15:00.

Zgodnie z Regulaminem przetargu Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacja szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalneg i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla lokalu mieszkalnego przy ul. Zamiany 10 m. 2 ;
 3. Zał. nr 3 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór deklaracji;
 4. Zał. nr 4 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór oferty;
 5. Zał. nr 5 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór aktu notarialnego;
 6. Zał. nr 6 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór umowy najmu;
 7. Zał. nr 7 do Uchwały nr 17/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 28.04.2022 r. - wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego.

 


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 17.02.2022 r.

15.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 14.03.2022 r. w godz. 14:00-14:09 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9 - kwota nabycia 400.822,50 zł;
 • przy ul. Wacława Lachmana 1/69 - kwota nabycia 566.943,90 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71 - kwota nabycia 475.025,00 zł.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 17.02.2022

17.02.2022 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 11.03.2022 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 11.03.2022 r. do godz. 12:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 14.03.2022 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 14.03.2022 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 24.02.2022 r. (czwartek) w godz. 09:00-15:00, 
 • 28.02.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 -17:00,
 • 07.03.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt. 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik nr 7 do Uchwały nr 8/22 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 11.02.2022 r.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 6.12.2021 r.

04.01.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 29.12.2021 r. w godz. 14:00-14:35 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Symfonii 4/54 - kwota nabycia 430.000,00 zł;
 • przy ul. Symfonii 5/68 - kwota nabycia 535.600,00 zł;
 • przy ul. Koncertowej 3/5 lok. 70 - kwota nabycia 444.959,40 zł;
 • przy ul. Stokłosy 2/4 lok. 107 - kwota nabycia 364.000,00 zł.

 


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9,
 • przy ul. Wacława Lachmana 1/69.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 6.12.2021

06.12.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 28.12.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 28.12.2021 r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.12.2021 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 29.12.2021 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 13.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00, 
 • 20.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00 -17:00,
 • 27.12.2021 r. (poniedziałek) w godz. 10:00-17:00.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 45/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 6.12.2021 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik do wzoru umowy najmu.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 4.11.2021 r.

30.11.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 29.11.2021 r. w godz. 14:00-15:00 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 2/43 - kwota nabycia 431.100,00 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71 - kwota nabycia 475.100,00 zł;
 • przy ul. Stokłosy 7/82 - kwota nabycia 359.400,00 zł;
 • przy ul. Zamiany 10/2 - kwota nabycia 755.322,26 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 12A/22 - kwota nabycia 334.322,25 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 8/1 - kwota nabycia 330.322,25 zł.

 


 

Z uwagi na fakt, że podczas licytacji nie wyłoniono oferenta wygrywającego przetarg, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Symfonii 4/54;
 • przy ul. Stokłosy 2/4 lok. 107.


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9,
 • przy ul. Symfonii 5/68,
 • przy ul. Koncertowej 3/5 lok. 70.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 4.11.2021

04.11.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

 

 

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26.11.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 26.11.2021 r. do godz. 14:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 29.11.2021 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 29.11.2021 r. godz. 14:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w dniach:

 • 15.11.2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-17:30, 
 • 23.11.2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 -15:30,
 • 25.11.2021 r. (czwartek) w godz. 9:00-15:30.

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 4. Wzór umowy najmu - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 32/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 27.10.2021 r.;
 5. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podst. art. 777 par. 1 pkt 4) kodeksu postępowania cywilnego - Załącznik do wzoru umowy najmu.


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Ogłoszenie w sprawie wyników przetargu nieograniczonego z dnia 16.09.2021 r.

13.10.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 


 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabyli oferenci wyłonieni w wyniku licytacji w dniu 11.10.2021 r. w godz. 12:00-12:45 przez Komisję przetargową na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę.

 


 

Wyniki II etapu postępowania przetargowego nieograniczonego dwuetapowego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • przy ul. Związku Walki Młodych 6/62 - kwota nabycia 323.000,00 zł;
 • przy ul. Zamiany 18/42 - kwota nabycia 489.000,00 zł;
 • przy ul. Wokalnej 8/62 - kwota nabycia 557.000,00 zł;
 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 4/30 - kwota nabycia 375.500,00 zł;
 • przy ul. Koncertowej 10/35 - kwota nabycia 327.000,00 zł;
 • przy ul.Związku Walki Młodych 13/1 - kwota nabycia 294.000,00 zł;
 • przy ul. Związku Walki Młodych 15/76 - kwota nabycia 566.000,00 zł.

 


 

Z uwagi na brak złożonych ofert w wymaganym terminie, zgodnie z § 12 pkt. 6) Regulaminu zamknięto przetarg w części dotyczących lokali:

 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 2/43,
 • przy ul. Związku Walki Młodych 4/71,
 • przy ul. Grażyny Bacewiczówny 1/9.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - 16.09.2021

16.09.2021 r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY 

z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie

 


 

OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY DWUETAPOWY

na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych

zgodnie z poniższym zestawieniem* :

*kliknij w grafikę aby powiększyć lub pobrać dokument)

 


 

Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 7.10.2021 r. przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni:

SANTANDER CONSUMER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134

Oferty wraz z deklaracją przystąpienia do przetargu i dowodem wpłaty wadium, należy składać w biurze SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie do dnia 7.10.2021 r. do godz. 16:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. … w Warszawie”.

Oferty zostaną otwarte w dniu 11.10.2021 r. (Etap 1).

Przetarg ustny (aukcja – Etap 2) odbędzie się w Sali Konferencyjnej SBM STOKŁOSY przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w dniu 11.10.2021 r. godz. 12:00.

Oferent związany jest ofertą przez okres 120 dni liczonych od dnia złożenia oferty.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z Regulaminem i Specyfikacją przetargu (dokumentacja publikowana poniżej) lub w biurze Spółdzielni w pok. 114, 115.

Informacje o lokalu mieszkalnym i warunkach przetargu można uzyskać telefonicznie 022 545 30 35/ 022 545 30 61 lub w biurze Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. 114, 115, w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl

 

Oględzin lokali mieszkalnych można dokonać w dniach:

 • 30.09.2021 r. (czwartek) w godz. 9:00 - 15:30, 
 • 4.10.2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 – 17:30,
 • 6.10.2021 r. (środa) w godz. 9:00-15:30 

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

 

Zgodnie z Regulaminem przetargu, Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili otwarcia ofert lub  zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 


 

 1. "Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszklanego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę" stanowiący Załącznik do Uchwały nr 18/21 Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY z dnia 6.09.2021 r.;
 2. Specyfikacje szczegółowych warunków przetargu ustnego na uzyskanie pierwszeństwa do zawarcia umowy przyrzekającej zawarcia umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu jego własności na uprawnioną osobę dla adresu:
 1. Wzór deklaracji - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 30/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 8.09.2021 r.;
 2. Wzór oferty - Załącznik nr 4 do Uchwały nr 30/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 8.09.2021 r.;
 3. Wzór aktu notarialnego - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 30/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 8.09.2021 r.;
 4. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego - Załącznik nr 6 do Uchwały nr 30/21 Zarządu SBM STOKŁOSY z dnia 8.09.2021 r.

 


 

Administratorem danych osobowych oferentów jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22, KRS 0000010235.

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www. stoklosy.com.pl. w zakładce "Ochrona danych osobowych".