Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Dobudowa wind


ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

19.12.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 14.12.2019 r. (data wpływu 18.12.2019 r.) na przesłane zapytanie z dn. 28.11.2019 r.

Jednocześnie Zarząd SBM STOKŁOSY podkreśla, iż prezentowane możliwości dotyczą jedynie pożyczki w zakresie Programu Dostępność Plus.

Czytaj dalej

PONOWNE WYSTĄPIENIE DO MINISTERSTWA

02.12.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY korespodnencją z dnia 28.11.2019 r. (L.dz. Z/5144/19) ponownie zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o możliwość skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej

WYSTĄPIENIE SBM STOKŁOSY DO PFRON

17.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem nieoficjalnych informacji o możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w ramach działania „Dostępna przestrzeń”, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w postaci budowy / montażu podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, Zarząd SBM STOKŁOSY przygotował w tym zakresie oficjalne zapytanie do Biura PFRON - Departamentu ds. Programów. Treść pisma prezentujemy poniżej (w zakładce „Czytaj dalej”).

Czytaj dalej

Odpowiedź na interpelację w sprawie dobudowy wind w starych budynkach

15.05.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z dn. 23.04.2019 r. na interpelację ws. działania Zarządu Dzielnicy Ursynów na  rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach (informacja na str. 5 w części dot. bloku programowego "Ursynów dla seniorów").

Czytaj dalej

Interpelacja ws. stworzenia miejskiego proramu zapewniającego windy w starych budynkach

10.05.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości treść interpelacji do Burmistrza Dzielnicy Ursynów zarejestrowanej pod nr 307 ws. działania Zarządu Dzielnicy Ursynów na rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach.

Czytaj dalej

Odpowiedź z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

18.04.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Ministerwstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11.04.2019 r. na przesłane zapytanie z dn. 14.03.2019 r.

Czytaj dalej

Odpowiedź z Mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych

09.04.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 5.04.2019 r. na przesłane zapytanie z dn. 14.03.2019 r.

 

Czytaj dalej

Zapytania o współfinansowanie dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych

21.03.2019 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY korespodnencją z dnia 14.03.2019 r. (L.dz. Z/1226/19, L.dz. Z/1227/19) zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych o możliwość skorzystania z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

Czytaj dalej