Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

ZGŁOSZENIA

AWARIE t.j.:

przeciek gazu z instalacji,

wyciek wody z instalacji ciepłej lub zimnej wody na odcinku do wodomierza włącznie lub z instalacji

centralnego ogrzewania,

wydobywanie się ścieków z pionów i tras instalacji kanalizacyjnej,

brak dopływu prądu do tablicy licznikowej na klatce schodowej

zatrzymanie się pomiędzy piętrami kabiny dźwigowej z ludźmi i brak możliwości jej uruchomienia,

unieruchomienie jedynego dźwigu w klatce schodowej,

brak oświetlenia klatki schodowej, od zmierzchu do świt, w wysokim budynku lub brak możliwości

załączenia oświetlenia klatki schodowej w budynkach niskich,

brak w całym lokalu zimnej i ciepłej wody z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni,

brak w całym lokalu centralnego ogrzewania z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni przy

temperaturze poniżej 0ºC,

inne, niewymienione wyżej zdarzenia, powodujące bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

mieszkańców albo powstanie szkody w mieniu Spółdzielni.


NALEŻY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE POD NUMERY TELEFONÓW:


Całodobowe biuro zgłoszeń awarii
(22) 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny wyłącznie po godzinach pracy spółdzielni
663-64-65-65

ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ

USTERKI t.j.:

nie grzeje jeden grzejnik w mieszkaniu

przepalona żarówka na klatce schodowej

nie domykające się drzwi wejściowe do budynku

nie działa domofon itp.


MOŻNA ZGŁASZAĆ W GODZINACH PRACY SMB STOKŁOSY POD NUMEREM TELEFONU


Zgłaszanie usterek
(22) 545 30 48

lub za pomocą formularza:

Formularz kontaktowy

Możesz załączyć plik (maks. 2MB):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Spółdzielnię Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, tel. (22) 5453021 numer KRS 525-001-13-61, w celu rejestracji w dzienniku korespondencyjnym Spółdzielni oraz przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z podaną poniżej treścią klauzuli informacyjnej o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawi ich poprawiania.

Klauzula informacyjna   ↓ Pokaż treść

Wyślij

* Imię i nazwisko oraz nr telefonu są niezbędne dla potwierdzenia zgłoszenia.

UWAGA!

W powyższym formularzu można zgłąszać także zastrzeżenia dotyczące pracy gospodarzy domów i firm sprzątających oraz inne nieprawidłowości dostrzeżone na terenie SBM Stokłosy (np. uszkodzone ogrodzenie placu zabaw, zapadnięty chodnik itp.).