Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

ZGŁOSZENIA

AWARIE t.j.:

przeciek gazu z instalacji,

wyciek wody z instalacji ciepłej lub zimnej wody na odcinku do wodomierza włącznie lub z instalacji

centralnego ogrzewania,

wydobywanie się ścieków z pionów i tras instalacji kanalizacyjnej,

brak dopływu prądu do tablicy licznikowej na klatce schodowej

zatrzymanie się pomiędzy piętrami kabiny dźwigowej z ludźmi i brak możliwości jej uruchomienia,

unieruchomienie jedynego dźwigu w klatce schodowej,

brak oświetlenia klatki schodowej, od zmierzchu do świt, w wysokim budynku lub brak możliwości

załączenia oświetlenia klatki schodowej w budynkach niskich,

brak w całym lokalu zimnej i ciepłej wody z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni,

brak w całym lokalu centralnego ogrzewania z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni przy

temperaturze poniżej 0ºC,

inne, niewymienione wyżej zdarzenia, powodujące bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia

mieszkańców albo powstanie szkody w mieniu Spółdzielni.


NALEŻY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE POD NUMERY TELEFONÓW:


Całodobowe biuro zgłoszeń awarii
(22) 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny wyłącznie po godzinach pracy spółdzielni
663-64-65-65

ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ

USTERKI t.j.:

nie grzeje jeden grzejnik w mieszkaniu

przepalona żarówka na klatce schodowej

nie domykające się drzwi wejściowe do budynku

nie działa domofon itp.


MOŻNA ZGŁASZAĆ W GODZINACH PRACY SMB STOKŁOSY POD NUMEREM TELEFONU


Zgłaszanie usterek
(22) 545 30 48

lub za pomocą formularza:

Formularz kontaktowy

Możesz załączyć plik (maks. 2MB):

Wyślij

* Imię i nazwisko oraz nr telefonu są niezbędne dla potwierdzenia zgłoszenia.

UWAGA!

W powyższym formularzu można zgłąszać także zastrzeżenia dotyczące pracy gospodarzy domów i firm sprzątających oraz inne nieprawidłowości dostrzeżone na terenie SBM Stokłosy (np. uszkodzone ogrodzenie placu zabaw, zapadnięty chodnik itp.).