Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Kontakt


prace konserwacyjne, naprawy, remonty w obiektach i na terenie administrowanym przez Spółdzielnię

doradztwo techniczne dotyczące prac remontowych w zakresie budowlanym

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8
 22 545 30 27

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5

ul. Związku Walki Młodych (ZWM) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 22 i 24

Domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej; garaż na ul. Beli Bartoka 6 i ul. Jastrzębowskiego 14
 22 545 30 62

(instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizację i centralne ogrzewanie)

Dla wszystkich budynków.

Godziny pracy:
Wtorki – 8.00-16.00
Środy – 14.00-16.00
Czwartki – 14.00-16.00
Piątki – 8.00-14.00 22 545 30 45


 22 545 30 26

(instalacja elektryczna, dźwigi, wentylacja mechaniczna )

Dla wszystkich budynków.

Godziny pracy:
Wtorki – 8.00-16.00
Środy – 14.00-16.00
Czwartki – 14.00-16.00
Piątki – 8.00-14.00
 22 545 30 65

kontrola stanu porządku i czystości terenu i obiektów Spółdzielni: utrzymanie zieleni i placów zabaw

nadzór na gospodarzami budynków i firmami sprzątającymi SBM STOKŁOSY

informacje o wywozie nieczystości

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5,

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8            

ul. domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej 22 545 30 46

Dla budynków:

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. Związku Walki Młodych 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22 i 24


 22 545 30 47

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

ul. Związku Walki Młodych 1, 3, 4, 5


 22 545 30 49

eksploatacja@stoklosy.com.pl

Zgłoszenia Awarii w godzinach pracy Spółdzielni


 22 641 87 14

Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż (wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):


Hydrauliczna


 668 585 550

Elektryczna


 602 455 928

Gazowa


 602 585 688

Dźwigowa


 501 156 344

Dźwigowa dla budynków Stokłosy 6 kl.I, Zamiany 14 kl.I, Zamiany 15 kl.I


 509 920 397

Domofonowa


 22 424 99 89

Domofonowa


 601 218 696

Sprawy zieleni osiedlowej


 22 545 30 25

Sprawy członkowskie

 22 545 30 35

Obsługa członków Spółdzielni w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów wieczystoksięgowych oraz innych urzędów

Sprawy organizacyjne

 22 545 30 21

 22 545 30 29

 22 545 30 30
sekretariat@stoklosy.com.pl

Akty prawne obowiązujące w Spółdzielni, w tym Statut, Regulaminy

Informacje dot. organizacji pracy Spółdzielni, organizacji Walnego Zgromadzenia etc. i przysługującym prawie do lokalu

sekretariat@stoklosy.com.pl

Kontakt z osobą obsługującą Radę Nadzorczą

 22 545 30 30
rada@stoklosy.com.pl

Zespół ds. regulacji stanu prawnego gruntów

 22 545 30 61

Główna Księgowa - Kierownik Działu Księgowego

 22 545 30 36

Zastępca Głównej Księgowej

 22 545 30 37

Sprawy finansowe dotyczące opłat lokalowych i rozliczeń lokali mieszkalnych oraz rozliczenia mediów

 22 545 30 39

 22 545 30 38
finansowy.lm@stoklosy.com.pl

Sprawy finansowe dotyczące rozliczenia najemców lokali użytkowych

 22 545 30 42
finansowy.lu@stoklosy.com.pl

Windykacje należności z lokali mieszkalnych

 22 545 30 42


 22 545 30 32
windykacja@stoklosy.com.pl

Kontakt z osobą obsługującą Radę Nadzorczą

 22 545 30 30
rada@stoklosy.com.pl

Radę Nadzorczą obsługuje:


Małgorzata Piechotka


Poniedziałek od 8:00 do 17:00.

Wtorek od 8:00 do 15:00.

Środa od 8:00 do 15:00.

Czwartek od 8:00 do 15:00.