Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Kontakt


kontrola stanu porządku i czystości terenu i obiektów Spółdzielni: utrzymanie zieleni i placów zabaw

nadzór na gospodarzami budynków i firmami sprzątającymi SBM STOKŁOSY

informacje o wywozie nieczystości

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5,

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8            

ul. domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej



 (22) 545 30 46

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7            

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18 Związku Walki Młodych (ZWM)
1, 3, 4, 5


 (22) 545 30 49

Dla budynków:

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. Związku Walki Młodych (ZWM) 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 22 i 24


 (22) 545 30 47

eksploatacja@stoklosy.com.pl

prace konserwacyjne, naprawy, remonty w obiektach i na terenie administrowanym przez Spółdzielnię

doradztwo techniczne dotyczące prac remontowych w zakresie budowlanym

Dla budynków:

ul. Grażyny Bacewiczówny 1, 2, 4, 5, 6 i 7

ul. Wacława Lachmana 1, 2, 4, 6 i 7

ul. Zamiany 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, i 18

ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7

ul. Wokalna 2, 3, 4, 6, 8




 (22) 545 30 27

Dla budynków:

ul. Koncertowa 3/5, 6, 7, 9, 10, 11

ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5

ul. Związku Walki Młodych (ZWM) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 22 i 24

ul. domy jednorodzinne przy ul. Okaryny i ul. Elegijnej; garaż na ul. Beli Bartoka 6 i ul. Jastrzębowskiego 14




 (22) 545 30 62

(instalacja elektryczna, dźwigi, wentylacja mechaniczna )

Dla wszystkich budynków.

Godziny pracy:
Wtorki – 8.00-16.00
Środy – 14.00-16.00
Czwartki – 14.00-16.00
Piątki – 8.00-14.00








 (22) 545 30 24

(instalacje ciepłej i zimnej wody, kanalizację i centralne ogrzewanie)

Dla budynków:

ul. A. Romockiego Morro, Bacewiczówny, Lachmana, Jastrzębowskiego

 (22) 545 30 26

Dla budynków:

ul. Zamiany, Wokalna, Symfonii, Domki Jednorodzinne

 (22) 545 30 45

Kierownik Działu

 (22) 545 30 28

Sprawy członkowskie

 (22) 545 30 35

Obsługa członków Spółdzielni w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o członkostwie w Spółdzielni i przysługującym prawie do lokalu

Przygotowanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów wieczystoksięgowych oraz innych urzędów

Sprawy organizacyjne

 (22) 545 30 30
organizacyjny@stoklosy.com.pl

Akty prawne obowiązujące w Spółdzielni, w tym Statut, Regulaminy

Informacje dot. organizacji pracy Spółdzielni, organizacji Walnego Zgromadzenia etc. i przysługującym prawie do lokalu

Sprawy terenowo-prawne

 (22) 545 30 61

Regulacja prawna gruntów

Kontakt z osobą obsługującą Radę Nadzorczą

 (22) 545 30 31
rada@stoklosy.com.pl

Kierownik działu

 (22) 545 30 31

Sprawy finansowe dotyczące opłat lokalowych
i rozliczeń lokali mieszkalnych

 (22) 545 30 39
 (22) 545 30 40

Sprawy finansowe dotyczące rozliczenia najemców lokali użytkowych

 (22) 545 30 42

Windykacje należności z lokali mieszkalnych

 (22) 545 30 44

Rozliczenia wkładów i udziałów z członkami

 (22) 545 30 45

Główny Księgowy Kierownik Działu

 (22) 545 30 36
glownyksiegowy@stoklosy.com.pl

Zastępca Głównego Księgowego Kierownika Działu

 (22) 545 30 43
finansowy@stoklosy.com.pl