Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

STANDARD TECHNICZNY


 

STANDARD TECHNICZNY

Standard techniczny budynków wielorodzinnych (dane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) :

budynki wykonane w systemie wielkiej płyty (WK 70 i "Szczecin"),

zdemontowano azbestowe płyty osłonowe na balkonach wszystkich 50 budynków, wybudowanych

w technologii WK - 70 i zastąpiono je płytami mineralnymi,

ocieplono 50 budynków wg. obowiązujących obecnie norm, pozostałe budynki są ocieplone 5 cm.

warstwą styropianu,

w latach 1997-1999 wszystkie dachy budynków wielorodzinnych zostały jednokrotnie pokryte papą,

wyremontowano schody zewnętrzne do klatek schodowych, wymieniając ich nawierzchnię

na nawierzchnię z kostki brukowej,

wszystkie mieszkania wyposażone są w instalacje: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania,

ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację,

instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana jest z PCV, wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze,

w piwnicach wszystkich budynków wymieniono trasy kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania, we wszystkich budynkach, wykonane są z PCV, i wyposażone w

zawory termostatyczne,

wszystkie klatki schodowe wyposażone są w domofony,

wszystkie klatki schodowe, spośród wyposażonych pierwotnie w okładziny PCV, wyłożono gresem,

wszystkie budynki wyposażone są w instalację odgromową,

wymieniono tablice główne instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach,

wymieniono wewnętrzne linie zasilające lokale w energię elektryczną z uwzględnieniem zwiększonego

zapotrzebowania na energię,

wymieniono ślusarkę okienną i drzwiową na wszystkich klatkach schodowych,

dostosowano do norm europejskich 76 dźwigów,

W terenie na zewnątrz budynków:

wymieniono wszystkie latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz z kablami zasilającymi w zespole

budynków wielorodzinnych,

wyremontowano nawierzchnię 50% ciągów pieszojezdnych.

wyremontowano 31 altanek śmietnikowych.

Na terenie Spółdzielni działa czterech dużych operatorów telekomunikacyjnych, zapewniając wszystkim

mieszkańcom dostęp do szerokiego pakietu usług (TV, internet, telefon).