Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

STANDARD TECHNICZNY


 

STANDARD TECHNICZNY

Standard techniczny budynków wielorodzinnych (dane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) :

budynki wykonane w systemie wielkiej płyty (WK 70 i "Szczecin"),

zdemontowano azbestowe płyty osłonowe na balkonach wszystkich 50 budynków, wybudowanych

w technologii WK - 70 i zastąpiono je płytami mineralnymi,

ocieplono 50 budynków wg. obowiązujących obecnie norm, pozostałe budynki są ocieplone 5 cm.

warstwą styropianu,

w latach 1997-1999 wszystkie dachy budynków wielorodzinnych zostały jednokrotnie pokryte papą,

wyremontowano schody zewnętrzne do klatek schodowych, wymieniając ich nawierzchnię

na nawierzchnię z kostki brukowej,

wszystkie mieszkania wyposażone są w instalacje: elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania,

ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację,

instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana jest z PCV, wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze,

w piwnicach wszystkich budynków wymieniono trasy kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania, we wszystkich budynkach, wykonane są z PCV, i wyposażone w

zawory termostatyczne,

wszystkie klatki schodowe wyposażone są w domofony,

wszystkie klatki schodowe, spośród wyposażonych pierwotnie w okładziny PCV, wyłożono gresem,

wszystkie budynki wyposażone są w instalację odgromową,

wymieniono tablice główne instalacji elektrycznych we wszystkich budynkach,

wymieniono wewnętrzne linie zasilające lokale w energię elektryczną z uwzględnieniem zwiększonego

zapotrzebowania na energię,

wymieniono ślusarkę okienną i drzwiową na wszystkich klatkach schodowych,

dostosowano do norm europejskich 76 dźwigów,

W terenie na zewnątrz budynków:

wymieniono wszystkie latarnie oświetlenia zewnętrznego wraz z kablami zasilającymi w zespole

budynków wielorodzinnych,

wyremontowano nawierzchnię 50% ciągów pieszojezdnych.

wyremontowano 31 altanek śmietnikowych.

Na terenie Spółdzielni działa czterech dużych operatorów telekomunikacyjnych, zapewniając wszystkim

mieszkańcom dostęp do szerokiego pakietu usług (TV, internet, telefon).